Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie Starosty Płońskiego - wydanie pozwolenia zintegrowanego dla „CEDROB” S.A. Ciechanów - Wytwórnia Pasz w Raciążu

(Zam: 20.04.2012 r., godz. 11.40)
RŚ.6222.3.2011 Płońsk, dnia 19.04.2012r.


OBWIESZCZENIE


Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)


Starosta Płoński


podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 06.04.2012r., znak: RŚ.6222.3.2011 zostało wydane pozwolenie zintegrowane dla „CEDROB” S.A., ul. Płocka 5, 06-400 Ciechanów, na prowadzenie Instalacji do produkcji lub przetwórstwa produktów spożywczych z surowych produktów roślinnych o zdolności produkcyjnej 60 Mg/h, zlokalizowanej w Wytwórni Pasz w Raciążu, ul. Płocka na działkach Nr ewid. 894/1, 894/2 i 895/2.


Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój 244 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Treść decyzji

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies