Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Płońsku ścieków przemysłowych

(Zam: 24.05.2012 r., godz. 12.50)
RŚ.6341.25.2012 Płońsk, dnia 23.05.2012 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 10.05.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Cezarego Wiśniewskiego „CEZAN” Zakład Uboju Bydła Rzeźnego ul. Rzeźniana 5 09-140 Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do oczyszczalni ścieków Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp z o.o. w Płońsku ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Uboju Bydła Rzeźnego w Raciążu przy ul. Rzeźnianej 5.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies