Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, pobór wody podziemnej w obrębie Bońki Zawady gm. Płońsk

(Zam: 06.06.2012 r., godz. 13.20)
RŚ.6341.32.2012 Płońsk, dnia 04.06.2012 r.

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 24.05.2012 r zostało wszczęte, na wniosek GLOBAL FISH Spółka z o.o. ul. Fosa 41a
02-678 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1) wykonanie urządzenia wodnego:
– ujęcia wody podziemnej w postaci studni Nr 1 i Nr 2 na terenie działki nr ewid. 98/1 w obrębie Bońki Zawady gm. Płońsk
2) szczególne korzystanie z wód:
– pobór wody podziemnej z ujęcia w postaci studni głównej Nr 2 i studni pomocniczej Nr 1 na terenie działki nr ewid. 98/1 w obrębie Bońki Zawady gm. Płońsk w ilości:
Q max h = 20 m3/h,
Q śr d = 110 m3/d,
Q max r = 40150 m3/rok
dla potrzeb basenowego chowu ryb

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies