Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie decyzji nakazującej obowiązek zagospodarowania odpadów z wypadku

(Zam: 24.07.2012 r., godz. 13.35)
STAROSTA PŁOŃSKI

RŚ.6231.3.2012 Płońsk, dnia 23.07.2012r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.),

zawiadamiam

o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji, na podstawie art. 17b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r, Nr 185, poz. 1243 z późn zm.), nakładającej na wytwórcę odpadów z wypadku tj. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD Robert Zamelek, ul. Kąkolewska 20, 61-100 Leszno, obowiązek dotyczący zagospodarowania odpadów z wypadku, w tym obowiązek przekazania odpadów z wypadku wskazanemu posiadaczowi odpadów. Na mocy wyżej wymienionego artykułu, wytwórcą odpadów z wypadku uważa się sprawcę wypadku.

W dniu 14.07.2012r. w miejscowości Kolonia Szpondowo, gm. Płońsk, powiat płoński miało miejsce zdarzenie drogowe, na skutek którego z uszkodzonego zbiornika paliwa samochodu ciężarowego DAF Nr Rej. PL 45970, doszło do wycieku oleju do przydrożnego rowu. Właścicielem samochodu jest firma: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD Robert Zamelek z siedzibą w Lesznie. Na podstawie art. 17 b ustawy o odpadach firma Pana Zameleka, jako sprawca wypadku, jest wytwórcą odpadów. Skażona ziemia stanowi odpad niebezpieczny, który należy niezwłocznie usunąć i przekazać uprawnionemu posiadaczowi odpadów celem unieszkodliwienia.

Sprawę prowadzi: Jarosław Rusztejko, tel. (23) 663-24-18.

STAROSTA
(-)

Jan Mączewski


Otrzymują:
1. Pan Robert Zamelek – Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRANSBUD
ul. Kąkolewska 20
64-100 Leszno
2. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie, Rejon w Płońsku
ul. Płocka 101
09-100 Płońsk
3. a/a.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies