Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania w miejscowościach Ćwiklin i Cieciórki gm. Płońsk oraz w mieście Płońsk

(Zam: 03.09.2012 r., godz. 15.50)
RŚ.6341.48.2012 Płońsk, dnia 03.09.2012 r.

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r Nr 239, poz. 2019 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 29.08.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek strony - Mazowieckiej Spółki Gazownictwa Spółka z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów ul. Mleczarska 17 06-400 Ciechanów, postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę drenowania w miejscowościach Ćwiklin i Cieciórki gm. Płońsk oraz w mieście Płońsk w obrębie projektowanej sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi:
-109/2, 108, 107/3,107/2, 106/6, 106/5, 106/1, 105, 100/1, 161/2, 112/11, 95/11, 95/27 w m. Ćwiklin - 49/11, 50, 49/9, 49/14 w m. Cieciórki - 28, 29/3, 35/11, 33/2, 33/1, 34/1, 32/1, 30/1, 31/1 w Płońsku.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Płońsku, Urzędu Gminy w Płońsku oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Otrzymują:

1. Strony postępowania
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies