Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu przez rzekę Wkra

(Zam: 21.09.2012 r., godz. 15.15)
RŚ.6341.52.2012 Płońsk, dnia 20.09.2012 r.


Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 Nr 145)

zawiadamiam

że w dniu 13.09.2012r. wszczęto, na wniosek Gminy Sochocin, postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na rozbiórkę mostu przez rzekę Wkra w km 49+970 w miejscowości Podsmardzewo w ciągu drogi gminnej Gutarzewo – Smardzewo.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
2. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie
Zarząd Zlewni Narwi w Dębem
05-140 Serock
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie
ul. Solna 7
06-100 Pułtusk
4. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies