Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - ustalenie linii brzegu rzeki Sony na działce o nr ewid. 151/4 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto powiat płoński

(Zam: 21.09.2012 r., godz. 15.20)
RŚ.6330.1.2012 Płońsk, dnia 20.09.2012 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145) zawiadamiam, że:

że w dniu 03.07.2012 r. zostało wszczęte, na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie ul Powstańców Warszawskich 11 06-400 Ciechanów, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia linii brzegu rzeki Sony na działce o nr ewid. 151/4 w obrębie Aleksandria, gmina Nowe Miasto powiat płoński.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244 w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
2. Pan Dariusz Górecki
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies