Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów

(Zam: 12.11.2012 r., godz. 09.00)
WOJEWODA MAZOWIECKI
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


OBWIESZCZENIE
o wydaniu postanowienia o uzupełnieniu decyzji
zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 1 i 4, art. 16 i art. 38 pkt 2 lit g ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) oraz art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia,

że w dniu 24 października 2012 roku po rozpatrzeniu: wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, z dnia 10 października 2012 r., uzupełnienie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr WIŚ-P.7840.8.87.2012.TM z dnia 26 września 2012 r., w sprawie pozwolenia na budowę w części dotyczącej wycinki drzew i krzewów dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”

wydał postanowienie

uzupełniające punkt 1 przedmiotowej decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2012 r. poprzez wyszczególnienie numerów działek, na których zostaną usunięte drzewa i krzewy niewymienione w sentencji, a ujęte w załącznikach Nr 2, 3, 4 i 5 niniejszej decyzji:


województwo mazowieckie, powiat płocki, Gmina Brudzeń Duży:
obręb 0040-Więcławice działka ew. nr 28 (KW PL1P/0011982/5); obręb 022-Myśliborzyce działka ew. nr 23/1 (KW PL1P/00061057/4); obręb 0030-Siecień działka ew. nr 208/214 (KW PL1P/00046448/1), 419/1 (KW PL1P/00040126/6); obręb 0025-Radotki działka ew. nr 34/4 (KW PL1P/00002055/9), 40 (KW PL1P/00100783/8);
- województwo mazowieckie, powiat płocki, Gmina Stara Biała:
obręb 0012-Kobierniki działka ew. nr 49 (KW-); obręb 0024-PGR Srebrna działka ew. nr 9 (KW-), 11/5 (KW-); obręb 0001-Biała działka ew. nr 18/3 (KW PL1P/00005950/4), 185 (KW PL1P/00045436/7);
- województwo mazowieckie, powiat płocki, Gmina Bielsk:
obręb 0011-Goślice działka ew. nr 81/3 (KW PL1P/00100636/3),
- województwo mazowieckie, powiat płocki, Gmina Radzanowo:
obręb 0009-Ciółkówko działka ew. nr 42 (KW PL1P/00074352/6);
- województwo mazowieckie, powiat płocki, Gmina Staroźreby:
obręb 0023-PGR Opatówiec działka ew. nr 8/4 (KW PL1P/00082522/8); obręb 0036-Staroźreby działka ew. nr 270 (KW PL1P/00072764/3); obręb 0043-Worowice Wyroby działka ew. nr 50/2 (KW PL1P/00042034/8); obręb 0046-Zdziar Wielki działka ew. nr 285 (KW-); obręb 0015-Karwowo działka ew. nr 73/4 (KW PL1P/00015324/0); obręb 0016-Krzywanice działka ew. nr 113 (KW 52382), 146 (KW PL1P/00020428/7);

- województwo mazowieckie, powiat płoński, Gmina Dzierzążnia:
obręb 29 - Wierzbica Pańska działka ew. nr 76 (KW PL1L/00019326/8); obręb 6 - Dzierzążnia działka ew. nr 69/4 (KW PL1L/00003838/5), 92/3 (KW 12247), 212 (KW PL1L/00006048/1); obręb 7 - Gumowo działka ew. nr 161 (KW PL1L/00051963/1); obręb 25 – Siekluki działka ew. nr 148 (KW PL1L/00030459/2);
- województwo mazowieckie, powiat płoński, Gmina Płońsk:
obręb Ilinek działka ew. nr 12/3 (KW -), 26 (KW PL1L/00000392/5); obręb Brody działki ew. nr 15 (KW PL1L/00040922/2), 59 (KW PL1L/00033037/9), 100/7 (KW PL1L/00014940/3), 103 (KW PL1L/00009542/5); obręb Siedlin działka ew. nr 107/1 (KW PL1L/00018624/0); obręb Pilitowo działka ew. nr 37/2 (KW -); obręb Raźniewo działki ew. nr 68/2 (PL1L/00022937/8), 71/1 (KW PL1L/00040374/5);
- województwo mazowieckie, powiat płoński, Gmina Załuski:
obręb 15 - Przyborowice Górne działki ew. nr 91 (KW -), 101/51 (KW PL1L/00029205/7); obręb 5 - Karolinowo działki ew. nr 212/1 (KW -), 213 (KW PL1L/00014381/6);
- województwo mazowieckie, powiat płoński, Gmina Joniec:
obręb 16 - Stara Wrona działka ew. nr 80 (KW PL1L/00009405/3);
- województwo mazowieckie, powiat nowodworski, Gmina Nasielsk:
obręb 39_Nowa Wrona działka ew. nr 45 (KW -); obręb 12_Dobra Wola działka ew. nr 85 (KW OS1U/00010122/0); obręb 2_Borkowo działki ew. nr 46/1 (KW 39250), 124 (KW-); obręb 9_Czajki działka ew. nr 8 (KW -); obręb 4_Cegielnia Psucka działka ew. nr 5/1 (KW 12637), 8 (KW OS1U/00012637/7); obręb 42_Nuna działka ew. nr 115 (KW -), 118/2 (KW OS1U/00009326/0), 119 (KW -), 129 (KW 12352), 318 (KW -); obręb 3_Budy Siennickie działka ew. nr 99/2 (KW 11246);
- województwo mazowieckie, powiat legionowski, Gmina Serock: 2 działka
obręb 15-Ludwinowo Dębskie działka ew. nr 16/1 (KW WA1L/00012836/9), 16/2 (KW WA1L/00012836/9);
- województwo mazowieckie, powiat legionowski, Gmina Wieliszew:
obręb 13-Poddębie działki ew. nr 179/2 (KW -), 180/2 (KW WA1L/00053713/0), 181/2 (KW -), 295/2 (KW -), 298/2 (KW 36620), 305 (KW WA1L/00001333/3), 384/43 (WA1 L/00003363/6), 498 (KW 5147); 1-Skrzeszew działki ew. nr 662/6 (KW WA1L/0007794/4), 662/8 (KW WA1 L/00055518/7), 795 (KW -), 893 (KW -), 947/1 (KW -), 957 (KW -), 1062/4 (KW WA1L/00060354/7); 16-Wieliszew działki ew. nr 772 (KW WA1L/00010185/6), 792/3 (KW WA1 L/00045215/0), 793/1 (KW WA1 L/00043670/3); obręb 17-Wieliszew PGR działka ew. nr 46/39 (KW WA1 L/00000624/3); obręb 18-Wieliszew Kwietniówka działka ew. nr 367/1 (KW WA1L/00007523/4);
- województwo mazowieckie, powiat legionowski Gmina Nieporęt:
obręb 1-Nieporęt działki ew. nr 4 (KW WA1L/00011237/3), 27/16 (KW -), 147/4 (KW WA1L/00003588/9), 147/8 (KW WA1 L/00037546/0), 148/3 (KW WA1L/00003588/9), 148/4 (KW WA1L/00015928/2), 152/1 (KW -), 153/3 (KW WA1L/00013664/9), 153/5 (KW WA1L/00011960/0), 154/1 (KW WA1L/00031305/7), 161/6 (KW WA1L/00013667/0), 164/2 (KW WA1L/00011960/0), 171/18 (KW -), 192/22 (KW WA1L/00026047/2), 192/23 (KW WA1L/00048539/8), 192/26 (KW WA1 L/00026047/2); obręb 8-Kąty Węgierskie działka ew. nr 455 (KW -); obręb 13-Stanisławów Pierwszy działki ew. nr 1/8 (KW WA1L/00007668/2 ), 11/15 (KW WA1L/00031722/6), 14/8 (KW WA1L/00015718/7), 21/12 (KW WA1 L/00050444/2), 23/19 (KW WA1L/00038239/2), 28/1 (KW WA1L/00037573/8), 30/2 (KW WA1L/00020919/4), 30/10 (KW WA1 L/00020923/5), 42 (KW WA1L/00022484/9), 43/1 (KW WA1L/00033857/5), 45/1 (KW WA1L/00006532/3), 50/7 (KW WA1L/00011588/8), 50/8 (KW WA1L/00011588/8), 58/11 (KW WA1L/00032298/1), 59/1 (KW WA1L/00017821/6), 59/2 (KW WA1L/00004029/0), 61/1 (KW WA1L/00006496/8), 64/8 (KW WA1L/00036657/4), 64/9 (KW WA1L/00039946/8), 65/9 (KW WA1L/00039946/8), 71 (KW WA1L/00055091/7), 74/7 (KW WA1L/00036207/5), 74/8 (KW WA1L/00036207/5), 75/7 (KW WA1L/00036207/5), 75/8 (KW WA1L/00036207/5), 76/7 (KW WA1L/00036207/5), 76/8 (KW WA1L/00036207/5), 80/6 (KW -), 81/5 (KW WA1L/00042114/1), 81/6 (KW -), 82/7 (KW WA1L/00039538/5); obręb 11-Rembelszczyzna działka ew. nr 118/1 (KW -), 211 (KW WA1L/00001845/5);

W związku z powyższym zawiadamia się właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych postanowieniem o uzupełnieniu decyzji, że mogą zapoznać się z treścią wydanego postanowienia w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, pokój nr 109 (w godzinach od 8.00 do 15.00).

Na niniejsze postanowienie stronom nie służy zażalenie.

Zgodnie z art. 111 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, termin dla strony do wniesienia odwołania od decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 26 września 2012 r., znak WIŚ-P.7840.8.87.2011.TM do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, ul. Chałubińskiego 4, 00-928 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego biegnie od dnia doręczenia niniejszego postanowienia, a dla właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych przedmiotowym postanowieniem o uzupełnieniu decyzji od dnia doręczenia zawiadomienia lub obwieszczenia o wydaniu postanowienia.


Znak sprawy: WIŚ-P.7840.8.87.2011.TM
Płock, dnia 24 października 2012 r.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies