Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych w Wróblewie, gmina Naruszewo

(Zam: 20.12.2012 r., godz. 09.00)
RŚ.6341.70.2012 Płońsk, dnia 14.12.2012r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 13.12.2012r. zostało wszczęte, na wniosek Green Factory Holding, Zdunowo 48, 09-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych z terenu Zespołu budynków przygotowania i przechowywania warzyw wraz z częścią logistyczną, zlokalizowanego na działce nr ewid. 18/3 obręb PGR Wróblewo, gmina Naruszewo, do rowu melioracyjnego RS-9 na terenie działki nr 18/4 w m. PGR Wróblewo.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Otrzymują:

1. Green Factory Holding Sp. z o. o.
Zdunowo 48
09-142 Załuski
2. Artur Rytel
Zdunowo 48
09-142 Załuski
3. Wójt Gminy Naruszewo
Naruszewo 19A
09-152 Naruszewo
4. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies