Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: rozbudowę urządzenia wodnego; pobór wód podziemnych ze stawu w miejscowości Zdziarka gm. Czerwińsk n/Wisłą

(Zam: 20.12.2012 r., godz. 09.25)
RŚ.6341.67.2012 Płońsk, dnia 14.12.2012 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 6.12.2012 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. rozbudowę urządzenia wodnego – stawu ziemnego na terenie działki nr ewid. 29/2 w miejscowości Zdziarka gm. Czerwińsk n/Wisłą, powiat płoński, woj. mazowieckie

2. pobór wód podziemnych ze stawu do celów nawadniania upraw truskawek i malin na terenie własnego gospodarstwa rolnego w ilościach:

– maksymalnie godzinowo Qmaxh = 9,0 m3/h
– średnio dobowo Qśrd = 7,5 m3/d
– maksymalnie rocznie Qmax .r = 905 m3/rok

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy i złożyć ewentualne uwagi i zastrzeżenia w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.


Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies