Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych wylotami w m. Płońsk

(Zam: 29.01.2013 r., godz. 14.25)
RŚ.6341.3.2013 Płońsk, dnia 25.01.2013 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 09.01.2013 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Miasto Płońsk ul. Płocka 39 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków - wód opadowych lub roztopowych wylotami:
1. W1 Ø 0,30 m do cieku Piaski na terenie działki nr ewid. 985 w m. Płońsk

2. W2 Ø 1,40 m do cieku Piaski na terenie działki nr ewid. 985 w m. Płońsk

3. W3 Ø 0,40 m do cieku Piaski na terenie działki nr ewid. 485/1 w m. Płońsk

4. W4 Ø 0,40 m do rzeki Płonki w km 13+100 na terenie działki nr ewid. 485/1 w m. Płońsk

5. W5 Ø 0,60 m do rzeki Płonki w km 12+750 na terenie działki nr ewid. 402 w m. Płońsk

6. W6 Ø 0,50 m do rzeki Płonki w km 12+750 na terenie działki nr ewid. 402 w m. Płońsk

7. W7 Ø 0,30 m do rzeki Płonki w km 12+400 na terenie działki nr ewid. 389/30 w m. Płońsk

8. W8 Ø 0,80 m do rzeki Płonki w km 12+330 na terenie działki nr ewid. 668/55 w m. Płońsk

9. W9 Ø 0,40 m do rzeki Płonki w km 12+280 na terenie działki nr ewid. 2604 w m. Płońsk

10. W10 Ø 0,60 m do rzeki Płonki w km 12+230 na terenie działki nr ewid. 402 w m. Płońsk

11. W11 2 X Ø 1,40 m do rzeki Płonki w km 12+200 na terenie działki nr ewid. 402 w m. Płońsk

12. W12 Ø 0,40 m do rzeki Płonki w km 12+160 na terenie działki nr ewid. 402 w m. Płońsk

13. W13 Ø 0,20 m do rzeki Płonki w km 12+130 na terenie działki nr ewid. 402 w m. Płońsk

14. W14 Ø 0,40 m do rzeki Płonki w km 12+040 na terenie działki nr ewid. 400/153 w m. Płońsk

15. W15 Ø 0,50 m do rzeki Płonki w km 11+900 na terenie działki nr ewid. 827/105 w m. Płońsk

16. W16 Ø 0,40 m do rzeki Płonki w km 11+700 na terenie działki nr ewid. 402 w m. Płońsk

17. W17 Ø 0,80 m do rzeki Płonki w km 11+640 na terenie działki nr ewid. 400/172 w m. Płońsk

18. W18 Ø 0,50 m do rzeki Płonki w km 11+640 na terenie działki nr ewid. 402 w m. Płońsk

19. W19 Ø 0,30 m do rowu RA-1 na terenie działki nr ewid. 1782/2 w m. Płońsk

20. W20 Ø 0,40 m do rowu RA-1 na terenie działki nr ewid. 1693 w m. Płońsk

21. W21 Ø 1,00 m do rowu RA-1 na terenie działki nr ewid. 871/2 w m. Płońsk

22. W22 Ø 0,60 m do rzeki Płonki w km 12+670 na terenie działki nr ewid. 270/2 w m. Płońsk

23. W23 Ø 0,60 m do rzeki Płonki w km 12+690 na terenie działki nr ewid. 402 w m. Płońsk

24. W24 Ø 0,40 m do rowu RS na terenie działki nr ewid. 1388/5 w m. Płońsk

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies