Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej, szczególne korzystanie z wód ze studni m. Złotopolice gm. Załuski

(Zam: 26.04.2013 r., godz. 14.50)
RŚ.6341.16.2013 Płońsk, dnia 25.04.2013r

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 24.04.2013 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej o głębokości 41 m na działce nr ewid. 147/2 w m. Złotopolice gm. Załuski
2) szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych ze studni na działce nr ewid. 147/2 w m. Złotopolice gm. Załuski w ilościach:
Q max h = 30 m3/h,
Q śr d = 100 m3/d,
Q max r = 15000 m3/rok
do nawadniania upraw sadowniczych na terenie własnego gospodarstwa rolnego

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244 w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-18.


Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies