Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – budowę zbiornika wodnego retencyjnego w gospodarstwie rolnym i przebudowę systemu drenarskiego

(Zam: 03.06.2013 r., godz. 09.54)
RŚ.6341. 21 .2013
Płońsk, dnia 29.05.2013 r

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)
zawiadamiam
że w dniu 27.05.2013 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzenia wodnego – budowę zbiornika wodnego retencyjnego w gospodarstwie rolnym na terenie działki nr 90/1 we wsi Pilitowo gmina Płońsk, powiat płoński, woj. mazowieckie.
- przebudowę systemu drenarskiego w dziale drenarskim nr 124, zadania inwestycyjnego „Siedlin” polegającą na skróceniu zbieracza „a” Ø 7,5 cm na długości 30,0 m oraz sączków: nr 3 na długości 40,0 m, nr 4 na długości 40,0 m, nr 5 na długości 44,0 m, nr 6 na długości 56,0 m
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies