Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego

(Zam: 04.06.2013 r., godz. 13.43)
Płońsk, dnia 03.06.2013r.
GG.6821.1.2.2012

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267)

Starosta Płoński zawiadamia

o wszczęciu z dniem 19.02.2013r., na wniosek Pana Marcina Kochanowskiego działającego w imieniu Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz- System S.A. w Rembelszczyźnie postępowania administracyjnego w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego na przedmiotowej działce ewidencyjnej, której stan prawny jest nieuregulowany.

Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 10§1 Kpa strony mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski oraz zapoznać się z posiadanym materiałem dowodowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. ZWM 10, pokój 118.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies