Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego

(Zam: 18.06.2013 r., godz. 13.41)
Płońsk, dnia 17.06.2013r.
GG.6821.1.2.2012

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 113 ust. 5, 6 i 7, art. 115 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267)
Starosta Płoński,

zawiadamia, że w sprawie udostępnienia nieruchomości położonej w Sochocinie, stanowiącej działkę oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków numerem 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania czynności związanych z demontażem istniejącego zespołu odwadniającego na przedmiotowej działce ewidencyjnej, której stan prawny jest nieuregulowany zebrany został materiał dowodowy.
Z zebranym materiałem można zapoznać się w Wydziale Geodezji, Katastru
i Gospodarki Nieruchomościami ul. ZWM 10, pokój 118, w godzinach 800- 1600 oraz wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań do 21.06.2013r.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies