Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów melioracyjnych na działce nr 87/1 w miejscowości Szczytniki, gmina Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie

(Zam: 12.07.2013 r., godz. 15.06)
Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk


RŚ.6341.35.2013 Płońsk, dnia 12.07.2013r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012r. poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 08.07.2013r. zostało wszczęte, na wniosek Strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów melioracyjnych na działce nr 87/1 w miejscowości Szczytniki, gmina Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie.
Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.


Z up. Starosty
(-)
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska


Otrzymują:
1. Wnioskodawca
2. Strona postępowania.
3. Wójt Gminy Załuski
Załuski 67
09-142 Załuski
4. a/a.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies