Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych w Mławie do rzeki Seracz

(Zam: 07.08.2013 r., godz. 15.37)
Płońsk, dnia 07.08.2013 r
RŚ.6341.40.2013

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145),w związku z wyłączeniem Starosty Mławskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy i wyznaczeniem do załatwienia sprawy Starosty Płońskiego (Postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1518/P/NN/13 z dnia 30.07.2013 r znak NN-404/W/135-JC/13

zawiadamiam

że w dniu 05.08.2013 r zostało wszczęte, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 06-500 Mława, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód deszczowych z terenu zlewni drogi powiatowej P2313W (ul. Narutowicza) oraz drogi powiatowej P2367W (ul. Nowowiejskiej) w Mławie do rzeki Seracz wylotami :
- W1 w km 15+642 rzeki Seracz na terenie działki nr ewid. 4291 w m. Mława
- W2 w km 15+641 rzeki Seracz na terenie działki nr ewid. 4291 w m. Mława
- W3 w km 15+654 rzeki Seracz na terenie działki nr ewid. 4208 w m. Mława
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10
06-500 Mława
2.Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
3.Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie
ul. Solna 7
06-100 Pułtusk
4.Starosta Mławski
ul. Reymonta 6
06-500 Mława
5.a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies