Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w Mławie

(Zam: 19.08.2013 r., godz. 15.05)
RŚ.6341. 43 .2013
Płońsk, dnia 14.08.2013 r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145) w związku z wyłączeniem Starosty Mławskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy i wyznaczeniem do załatwienia sprawy Starosty Płońskiego (postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 1553/P/NN/13 z dnia 08.08.2013 r znak NN-404/W/145-JC/13

zawiadamiam

że w dniu 09.08.2013 r. zostało wszczęte, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 06-500 Mława, postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych z terenu zlewni odcinka drogi powiatowej Nr 2377W od km 0+018 do km 0+528 (ul. Padlewskiego) w Mławie, wylotem brzegowym WL, do rzeki Seracz (w km 15+954) na terenie działki nr ewid. 4208 w Mławie.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10
06-500 Mława
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie
ul. Solna 7
06-100 Pułtusk
4. Starosta Mławski
ul. Rejmonta 6
06-500 Mława
5. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies