Dzi jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
G堯wna tre嗆 strony

Decyzja do og這szenia w sprawie nieruchomo軼i po這穎nej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej w ewidencji grunt闚 i budynk闚 numerem dzia趾i: 419 o pow. 0,7000 ha

(Zam: 11.09.2013 r., godz. 10.36)
GG.6821.1.2.2013
P這雟k, dnia 10.09.2013r.

DECYZJA


Na podstawie art. 124, art. 124a, art. 112 ust. 2, i art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks post瘼owania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267), Starosta P這雟ki na wniosek Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie

orzeka


1.Ograniczy spos鏏 korzystania z nieruchomo軼i o nieuregulowanym stanie prawnym, po這穎nej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej w ewidencji grunt闚 i budynk闚 numerem dzia趾i: 419 o pow. 0,7000 ha, dla kt鏎ej nie jest za這穎na ksi璕a wieczysta, kt鏎a stanowi豉 w豉sno嗆 zmar貫j Janiny Lewandowskiej, przez udzielenie zezwolenia Operatorowi Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie na wykonanie prac monta穎wych ruroci庵u, niezb璠nych do za這瞠nia i przeprowadzenia urz康ze zwi您anych z wybudowaniem nowego przekroczenia gazoci庵iem wysokiego ci郾ienia DN200 o 鈔ednicy zewn皻rznej 219,10 mm rzeki Wkry na cz窷ci przedmiotowej nieruchomo軼i w obr瑿ie pasa przewidzianego do zaj璚ia o powierzchni oko這 446,00 m2, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w rejonie dzia趾i nr 408, stanowi帷ym integraln cz窷 niniejszej decyzji.


2. Zobowi您a Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie do przywr鏂enia nieruchomo軼i do stanu poprzedniego, niezw這cznie po wykonaniu prac, a je瞠li by這by to niemo磧iwe albo powodowa這by nadmierne trudno軼i lub koszty, wnioskodawca b璠zie zobowi您any do zap豉ty odszkodowania za powsta貫 szkody na rzecz nast瘼c闚 prawnych w豉軼iciela dzia趾i nr 419.

UZASADNIENIE


W dniu 26.02.2013r. Pan Adam Lewandowski, pe軟omocnik Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie z這篡 wniosek o wydanie decyzji ograniczaj帷ej spos鏏 korzystania z nieruchomo軼i, zgodnie z art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, po這穎nej w Sochocinie, oznaczonej jako dzia趾a ewidencyjna nr 419 o pow. 0,7000 ha. Nieruchomo嗆 ma nieuregulowany stan prawny, poniewa w豉軼iciel nieruchomo軼i nie 篡je, w zwi您ku z powy窺zym nie jest mo磧iwe uzyskanie zgody w豉軼iciela na udost瘼nienie przedmiotowej nieruchomo軼i. Wnioskodawca w pi鄉ie z dnia 25.02.2013r. wyja郾i, i przedmiotowe zadanie inwestycyjne polega這 b璠zie na wybudowaniu nowego przekroczenia gazoci庵iem wysokiego ci郾ienia rzeki Wkry. Gazoci庵 zostanie zlokalizowany po nowej trasie, w odleg這軼i oko這 3,00 m licz帷 od osi istniej帷ej trasy gazoci庵u. Zakres prac na dzia販e nr 419 polega b璠zie na przygotowaniu ruroci庵u do wci庵ni璚ia technologi HDD i b璠zie mia charakter tymczasowy. Przewiduje si, 瞠 na potrzeby przeprowadzenia inwestycji zaj皻y zostanie pas dzia趾i szeroko軼i oko這 10,00 m, w kt鏎ym zlokalizowany zostanie ruroci庵 (na powierzchni terenu, na specjalnych podporach rolkowych). Po wykonaniu prac spawalniczych i izolacyjnych ruroci庵 zostanie wci庵ni皻y pod rzek Wkr, a teren dzia趾i 419 zostanie uporz康kowany i przywr鏂ony do stanu pierwotnego.


Zgodnie z informacj udzielon przez pe軟omocnika Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych- Gaz- System S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie w pi鄉ie z dnia 06.05.2013r. inwestycja pod nazw „Przebudowa gazoci庵u DN200 MOP 5,0 MPa relacji P這雟k- Uniszki Zawadzkie I na przekroczeniu rzeki Wkry w m. Sochocin, przy zastosowaniu metody HDD” polega豉 b璠zie na wybudowaniu nowego przekroczenia gazoci庵iem DN00 rzeki Wkry. Do przeprowadzenia inwestycji wykorzystana zostanie technologia poziomego przewiertu kierunkowego (tzw. HDD). W zwi您ku z przyj皻 technologi przewidziany do przeci庵ni璚ia pod rzek odcinek ruroci庵u DN200 musi zosta przygotowany wcze郾iej i u這穎ny w ca這軼i za punktem wyj軼ia 瞠rdzi wiertniczych. Planowany obszar zaj皻o軼i dzia趾i nr 419, po這穎nej w Sochocinie na potrzeby przygotowania ruroci庵u do wci庵ni璚ia pod rzek Wkr wynosi b璠zie oko這 446 m2, zgodnie z planem zagospodarowania terenu w rejonie dzia趾i nr 408, zawieraj帷y wskazanie obszaru prac budowlanych na przedmiotowej dzia販e.

Powy窺za nieruchomo嗆 ma nieuregulowany stan prawny. W豉軼iciel nieruchomo軼i, Pani Janina Lewandowska zmar豉 w dniu 06.10.1986r., co potwierdza odpis skr鏂onego aktu zgonu Nr 31/1986r., wydany przez Urz康 Stanu Cywilnego Urz璠u Gminy w Sochocinie.
W stosunku do dzia趾i nr 419 nie toczy si oraz nie zosta這 przeprowadzone post瘼owanie spadkowe.


Do ww. stanu faktycznego ma zastosowanie art. 113 ust. 6 i 7 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, kt鏎y stanowi i przez nieruchomo嗆 o nieuregulowanym stanie prawnym rozumie si nieruchomo嗆, dla kt鏎ej ze wzgl璠u na brak ksi璕i wieczystej, zbioru dokument闚 albo innych dokument闚 nie mo積a ustali os鏏, kt鏎ym przys逝guj do niej prawa rzeczowe. Przepis ten stosuje si r闚nie, je瞠li w豉軼iciel lub u篡tkownik wieczysty nieruchomo軼i nie 篡je i nie przeprowadzono lub nie zosta這 zako鎍zone post瘼owanie spadkowe.

W zwi您ku z powy窺zym, Starosta P這雟ki, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej, zgodnie z art. 114 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomo軼iami (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651), w dniu 10.04.2013r. poda do publicznej wiadomo軼i informacj o zamiarze wszcz璚ia post瘼owania w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomo軼i po這穎nej w Sochocinie, oznaczonej jako dzia趾a ewidencyjna nr 419 o pow. 0,7000 ha, zar闚no poprzez og這szenie w prasie o zasi璕u og鏊nopolskim (Gazeta Wyborcza z dnia 10.04.2013r.) jak i w spos鏏 zwyczajowo przyj皻y (wywieszenie informacji na tablicy og這sze w siedzibie Starostwa Powiatowego w P這雟ku w dniach 10.04.2013r. – 10.06.2013r. Og這szenie r闚nie zamieszczono na stronie internetowej Starosta Powiatowego w P這雟ku w dniach 11.04.2013r.- 11.06.2013r., a tak瞠 wywieszono w siedzibie Urz璠u Gminy w Sochocinie w dniach 17.04.2013r. – 17.06.2013r.

Z uwagi na fakt, 瞠 w wyznaczonym dwumiesi璚znym terminie nie zg這si造 si osoby, kt鏎ym przys逝guj prawa rzeczowe do nieruchomo軼i, na zasadach art. 114 ust.4 i art. 115 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami zosta這 wszcz皻e postepowanie w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z dzia趾i nr 419.
Zawiadomienie o wszcz璚iu post瘼owania w formie og這szenia zosta這 wywieszono na tablicy og這sze Starostwa Powiatowego w P這雟ku w dniach 02.07.2013r.-29.07.2013r. oraz zamieszczone na stronie internetowej urz璠u w dniach 03.07.2013r.-29.07.2013r. Nast瘼nie w dniach 30.07.2013r.- 09.08.2013r. na tablicy og這sze Starostwa Powiatowego w P這雟ku zosta這 wywieszone zawiadomienie o zapoznaniu si stron z materia貫m dowodowym w przedmiotowej sprawie. Zawiadomienie o tej tre軼i zosta這 r闚nie zamieszczone na stronie internetowej urz璠u starostwa.

Zgodnie z art. 112 ust. 2 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami wyw豉szczenie nieruchomo軼i polega na pozbawieniu albo ograniczeniu, w drodze decyzji, prawa w豉sno軼i, prawa u篡tkowania wieczystego lub innego prawa rzeczowego na nieruchomo軼i. Jako jedn z form wyw豉szczenia sensu largo traktuje si tak瞠 ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomo軼i na podstawie art. 124 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami wyw豉szczenie nieruchomo軼i.

W my郵 art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami starosta, wykonuj帷y zadanie z zakresu administracji rz康owej, mo瞠 w drodze decyzji ograniczy spos鏏 korzystania z nieruchomo軼i przez udzielenie zezwolenia na zak豉danie i przeprowadzenie na nieruchomo軼i ci庵闚 drena穎wych, przewod闚 i urz康ze s逝膨cych do przesy豉nia p造n闚, pary, gaz闚 i energii elektrycznej oraz urz康ze 陰czno軼i publicznej i sygnalizacji,
a tak瞠 innych podziemnych, naziemnych lub nadziemnych obiekt闚 i urz康ze niezb璠nych do korzystania z tych przewod闚 i urz康ze, je瞠li w豉軼iciel lub u篡tkownik wieczysty nieruchomo軼i nie wyra瘸 na to zgody. Ograniczenie to nast瘼uje zgodnie z planem miejscowym, a w przypadku braku planu, zgodnie z decyzj o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W my郵 art. 124a ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami przepisy m.in. art. 124 ust. 1 stosuje si odpowiednio do nieruchomo軼i o nieuregulowanym stanie prawnym.

Z wypisu i wyrysu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Sochocin, zatwierdzonego uchwa陰 Rady Gminy w Sochocinie nr XVI/101/05 z dnia 19.05.2005r. og這szonego w Dzienniku Urz璠owym Wojew鏚ztwa Mazowieckiego nr 170, poz. 5409 z dnia 21.07.2005r., wynika 瞠 inwestycja budowy gazoci庵u wysokiego ci郾ienia b璠zie obejmowa豉 r闚nie dzia趾 gruntu nr 419.

Starosta P這雟ki uzna, 瞠 w przedmiotowej sprawie istniej przes豉nki do wydania decyzji w trybie art. 124 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami ograniczaj帷ej spos鏏 korzystania z nieruchomo軼i o nieuregulowanym stanie prawnym, po這穎nej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej w ewidencji grunt闚 i budynk闚 numerem dzia趾i: 419 o pow. 0,7000 ha, z uwagi na konieczno嗆 wykonania prac monta穎wych ruroci庵u niezb璠nych do za這瞠nia i przeprowadzenia urz康ze zwi您anych wybudowaniem nowego przekroczenia gazoci庵iem wysokiego ci郾ienia DN200 rzeki Wkry przy zastosowaniu metody HDD oraz 瞠 planowane roboty budowlane dotycz realizacji celu publicznego (sie gazowa).

Zgodnie z zasadami okre郵onymi w art. 124 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami, Starosta P這雟ki zobowi您a Operatora Gazoci庵闚 Przesy這wych GAZ-SYSTEM S.A. Oddzia w Rembelszczy幡ie do przywr鏂enia nieruchomo軼i do stanu poprzedniego, niezw這cznie po wykonaniu prac. Gdyby okaza這 si to niemo磧iwe, wzgl璠nie wi您a這 si z nadmiernymi trudno軼iami lub kosztami, w豉軼icielowi przys逝guje roszczenie odszkodowawcze, zgodnie z art. 128 ust. 4 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami Zobowi您anym do wyp豉ty odszkodowania jest podmiot, kt鏎emu nieruchomo嗆 by豉 udost瘼niona (art. 132 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomo軼iami).
Bior帷 pod uwag okoliczno軼i faktyczne i prawne orzeczono jak w sentencji.

Na niniejsz decyzj przys逝guje prawo wniesienia odwo豉nia do Wojewody Mazowieckiego, za po鈔ednictwem Starosty P這雟kiego, 09-100 P這雟k ul. P這cka 39,
w terminie 14 dni od daty dor璚zenia.


Otrzymuj:

1. Operator Gazoci庵闚 Przesy這wych
GAZ- SYSTEM S.A.
Oddzia w Rembelszczy幡ie
ul. Jana Kazimierza 578
05- 126 Niepor皻
Rembelszczyzna
2. a/a

Do wiadomo軼i:

1. Urz康 Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochocin
(celem wywieszenia na tablicy og這sze na okres 14 dni
pocz患szy od dnia dor璚zenia decyzji)
2. Starosta P這雟ki
u. P這cka 39
09-100 P這雟k
(celem wywieszenia na tablicy og這sze na okres 14 dni oraz dokonanie obwieszczenia na okres 14 dni do publicznej wiadomo軼i na stronie internetowej urz璠u)


Z up. Starosty
Jacek Dadan
Naczelnik Wydzia逝 Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomo軼iamiNie podlega op豉cie skarbowej
na podstawie art. 2 ust.1 pkt 1 lit. h.
ustawy z dnia 16 listopada 2006 r.
o op豉cie skarbowej
(Dz.U.2012.1282 j.t.)
Inspektor Wioleta Krygier- Szuli雟ka

© Starostwo Powiatowe w P這雟ku
ul. P這cka 39, 09-100 P這雟k
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obs逝ga os鏏 pos逝guj帷ych si polskim j瞛ykiem migowym lub systemem j瞛ykowo-migowym

Polityka plik闚 cookies