Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu na wniosek p.Andrzeja Gwiazdy postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 63, obręb Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą

(Zam: 18.11.2013 r., godz. 13.19)
RŚ.6341.61.2013
Płońsk, dnia 18.11.2013r.

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 145)

zawiadamiam


że w dniu 08.11.2013r. zostało wszczęte, na wniosek Pan Andrzeja Gwiazdy, zam. Chociszewo 32, 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński, postępowanie administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wody powierzchniowej ze stawu, znajdującego się na działce nr ewid. 63, obręb Chociszewo, gmina Czerwińsk nad Wisłą, powiat płoński, woj. mazowieckie, na potrzeby nawadniania upraw.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Otrzymują:
1. Wnioskodawca.
2. Strony postępowania.

Do wiadomości:
Urząd Gminy Czerwińsk nad Wisłą
ul. Władysława Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk nad Wisłą

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Płońsku

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies