Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Zam: 02.01.2014 r., godz. 12.20)
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., poz. 1232)

Starosta Płoński

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 20.12.2013r., znak: RŚ.6222.1.2013 zostało wydane pozwolenie zintegrowane dla POLMLEK Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, NIP: 782-10-14-202, REGON: 630303135, na prowadzenie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania 800 Ton mleka na dobę, znajdującej się w Raciążu przy ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, gmina Miasto Raciąż, powiat płoński.
Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku: www.powiat-plonski.pl w zakładce: Komunikaty.
Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój 244 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies