Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód pochłodniczych, powstających w procesie chłodzenia mleka, do ziemi w obrębie terenu należącego do Wnioskodawcy

(Zam: 28.01.2014 r., godz. 14.40)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 20.01.2014r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Handlowego Skup i Przetwórstwo Mleka „TORNADO II” Sp. j., J. Romanowski, H. Juszko, Biele, 09-110 Sochocin, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód pochłodniczych, powstających w procesie chłodzenia mleka, do ziemi w obrębie terenu należącego do Wnioskodawcy (działki nr ewid. 123/4 i 123/1, obręb: Biele, gmina Sochocin).
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.Z up. Starosty Płońskiego
Mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe
Skup i Przetwórstwo Mleka
“TORNADO II” Sp. Jawna
J. Romanowski. H. Juszko
Biele, 09-110 Sochocin
2. Wójt Gminy Sochocin
ul. Guzikarzy 9
09-110 Sochoin
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies