Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie że w dniu 28.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Artur Rytel Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

(Zam: 28.03.2014 r., godz. 09.30)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam
że w dniu 28.02.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Artur Rytel Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci:
 studni głębinowej nr 1 o głębokości 70 m na terenie działki nr ewid. 1/45 obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo, powiat płoński
 studni głębinowej nr 2 o głębokości 93 m na terenie działki nr ewid. 3/42 obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo, powiat płoński
 studni głębinowej nr 3 o głębokości 112 m na terenie działki nr ewid. 18/4 obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo, powiat płoński
2. Szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych z ujęcia wód podziemnych – studni Nr 1 na terenie działki nr ewid. 1/45, Nr 2 na terenie działki nr ewid. 3/42, Nr 3 na terenie działki nr ewid. 18/4 obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo, powiat płoński, dla potrzeb nawodnień rolniczych w ilości:
- maksymalnie na godzinę Qmax. h = 300 m3/h
- średnio na dobę w ciągu roku Qśr. d = 564 m3/d
- średnio na dobę w okresie 15.04-30.09 Qśr. d = 1.224 m3/d
- maksymalnie na rok Qmax. roczne = 205.860 m3/rok

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 800 – 1600.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies