Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ŻURAWIANKA” w Nacpolsku ul. Wspólna 1 09-162 Nacpolsk, postępowanie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

(Zam: 02.06.2014 r., godz. 13.10)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam
że w dniu 23.05.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Spółdzielni Mieszkaniowej „ŻURAWIANKA” w Nacpolsku ul. Wspólna 1 09-162 Nacpolsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków w miejscowości Nacpolsk gm. Naruszewo, zlokalizowanej na działce nr ewid. 10/1 obręb PGR Nacpolsk, wylotem w km 8+770 do rzeki Żurawianka (działka nr ewid. 11) w miejscowości Nacpolsk gm. Naruszewo.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, pokój nr 215, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-42.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies