Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe, z Zakładu w Płońsku, ul. Henry Forda I Nr 8, 09-100 Płońsk

(Zam: 21.11.2014 r., godz. 12.00)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 267.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 10.11.2014r. zostało wszczęte, na wniosek: METALTECH-PIASECKI Spółka jawna, ul. Spokojna 29, 05-152 Czosnów, NIP: 531-142-60-11, REGON: 014848713, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do miejskiej kanalizacji ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, odprowadzanych z Zakładu w Płońsku, ul. Henry Forda I Nr 8, 09-100 Płońsk.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój Nr 315, tel. (23) 663-24-18 w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.Z up. Starosty
/-/
mgr inż. Sławomir Walczak
p.o. Naczelnika Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Otrzymują:

1.METALTECH-PIASECKI Spółka jawna
ul. Spokojna 29
05-152 Czosnów
2.Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
w Płońsku Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 4
09-100 Płońsk
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies