Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń w postaci wylotów kanalizacji deszczowej i oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej Borowiczki-Liszyno

(Zam: 19.03.2015 r., godz. 12.07)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 29.01.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Słupno, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
I. wykonanie urządzeń wodnych:
1) wylotów kanalizacji deszczowej:
W1 na terenie działki nr ewid. 101/1 obręb 9 Liszyno
W2 na terenie działki nr ewid. 101/1 obręb 9 Liszyno
W3 na terenie działki nr ewid. 230 obręb 9 Liszyno
W4 na terenie działki nr ewid. 101/1 obręb 9 Liszyno
W5 na terenie działek nr ewid. 139 i 101/1 obręb 9 Liszyno
W6 na terenie działek nr ewid. 116 i 101/1 obręb 9 Liszyno
W7 na terenie działki nr ewid. 116 obręb 9 Liszyno
W8 na terenie działki nr ewid. 239 obręb 2 Bielino - Wirginia
W9 na terenie działki nr ewid. 38 obręb 15 Rydzyno
W10 na terenie działek nr ewid. 227 obręb 2 Bielino - Wirginia
2) układów rozsączających:
Nr 1 na terenie działki nr ewid. 85/2 obręb 3 Borowiczki Pieńki
Nr 2 na terenie działki nr ewid. 88/19 obręb 3 Borowiczki Pieńki
Nr 3 na terenie działki nr ewid. 87/27 obręb 3 Borowiczki Pieńki
Nr 4 na terenie działki nr ewid. 231 obręb 2 Bielino - Wirginia
Nr 5 na terenie działki nr ewid. 231 obręb 2 Bielino - Wirginia
Nr 6 na terenie działki nr ewid. 231 obręb 2 Bielino - Wirginia
Nr 7 na terenie działki nr ewid. 231 obręb 2 Bielino - Wirginia
II. wprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej Borowiczki – Liszyno do ziemi wylotami oraz układami rozsączającymi wymienionymi w pkt I

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie zgromadzonych w sprawie akt.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Ponadto, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Przedłużenie terminu jest spowodowane dużą ilością spraw prowadzonych przez Wydział.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 17.04.2015 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies