Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – stawu retencyjnego o wymiarach 20 m x 15 m na terenie działki nr ewid. 218 w miejscowości Kamienica gm. Załuski.

(Zam: 23.07.2015 r., godz. 08.52)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 w związku z art. 64a ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 25.05.2015 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie legalizacji urządzenia wodnego – stawu retencyjnego o wymiarach 20 m x 15 m na terenie działki nr ewid. 218 w miejscowości Kamienica gm. Załuski

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

W związku z powyższym informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego, w sprawie legalizacji urządzenia wodnego - stawu retencyjnego na działce nr ewid. 218 obręb 0003 Kamienica.

Przedłużenie terminu jest spowodowane jest koniecznością dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego w sprawie oraz dużą ilością spraw prowadzonych przez Wydział. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 21.08.2015 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.


Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies