Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową średniego napięcia pod dnem rzeki Sony obręb 0009 Grabie, gm. Nowe Miasto

(Zam: 02.10.2015 r., godz. 13.49)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 31.08.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Energa Operator S.A. Oddział w Płocku ul. Wyszogrodzka 106 09-400 Płock, reprezentowanej przez pełnomocnika – Pana Marcina Rowickiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie linią kablową średniego napięcia pod dnem rzeki Sony w km 5+398 biegu rzeki (działka nr ewid.. 310 obręb 0009 Grabie) gm. Nowe Miasto, powiat płoński, województwo mazowieckie.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie może zostać wydana decyzja na podstawie zgromadzonych w sprawie akt.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Starosta
Andrzej Stolpa

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies