Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia zintegrowanego dla zakładu Zachodniopomorskie Mleko Sp. zo.o. na prowadzenie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, znajdującej się w Raciążu przy ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż

(Zam: 08.10.2015 r., godz. 12.00)
RŚ.6222.2.2015

Płońsk, dnia 07.10.2015 r

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.), w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.)

Starosta Płoński

podaje do publicznej wiadomości informację, że w dniu 28.09.2015r., decyzją znak: RŚ.6222.2.2015 zostało wydane pozwolenie zintegrowane dla Zachodniopomorskie Mleko Sp. z o.o., ul. Hoża 51, 00-681 Warszawa, NIP: 701-03-80-806, REGON: 146683218, na prowadzenie instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich, o zdolności przetwarzania 800 ton mleka na dobę, znajdującej się w Raciążu przy ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, gmina Miasto Raciąż, powiat płoński.

Niniejsze obwieszczenie zostało zamieszczone na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku: www.powiat-plonski.pl w zakładce: Komunikaty.

Osoby zainteresowane mogą zapoznać się z treścią ww. decyzji w siedzibie Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój 324 (II piętro) od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1600.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies