Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z zebranymi dowodami i materiałami w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Raciąż w ramach inwestycji "Przebudowa drogi gminnej Nr 301069W Kodłutowo - Szczepkowo".

(Zam: 24.11.2015 r., godz. 14.01)
Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.), w nawiązaniu do obwieszczenia Starosty Płońskiego z dnia 19 listopada 2015 r o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Raciąż na:

1) wykonanie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo:
- na odcinku od km 0+137 do km 1+621 drogi (rów prawostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km:
- 0+160 pod zjazdem na działkę nr ewid. 169 obręb 0053 Szczepkowo
- 0+260 pod zjazdem na działkę nr ewid. 168 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+484 pod zjazdem na działkę nr ewid. 162 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+520 pod zjazdem na działkę nr ewid. 161 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+540 pod zjazdem na działkę nr ewid. 160 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+700 pod zjazdem na działkę nr ewid. 159 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+830 pod zjazdem na działkę nr ewid. 158 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+880 pod zjazdem na działkę nr ewid. 157 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+945 pod zjazdem na działki nr ewid. 156/1, 165/3 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+970 pod zjazdem na działkę nr ewid. 156/1 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+014 pod zjazdem na działkę nr ewid. 155 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+036 pod zjazdem na działkę nr ewid. 154 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+070 pod zjazdem na działkę nr ewid. 153 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+129 pod zjazdem na działkę nr ewid. 151/2 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+146 pod zjazdem na działkę nr ewid. 150 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+185 pod zjazdem na działkę nr ewid. 124 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+209 pod zjazdem na działkę nr ewid. 122 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+245 pod zjazdem na działkę nr ewid. 121 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+277 pod zjazdem na działki nr ewid. 119, 120 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+356 pod zjazdem na działki nr ewid. 118/1, 118/2 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+553 pod zjazdem na działkę nr ewid. 431 obręb 0053 Szczepkowo,
- na odcinku od km 2+326 do km 3+076 drogi (rów prawostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km:
- 2+633 pod zjazdem na działkę nr ewid. 154 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+717 pod zjazdem na działkę nr ewid. 157 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+834 pod zjazdem na działkę nr ewid. 157 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+894 pod zjazdem na działkę nr ewid. 168 obręb 0022 Kodłutowo,
- 3+000 pod zjazdem na działkę nr ewid. 170/3 obręb 0022 Kodłutowo,
- na odcinku od km 0+333 do km 0+433 drogi (rów lewostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km:
- 0+370 pod zjazdem na działki nr ewid. 342, 341 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+430 pod zjazdem na działkę nr ewid. 340 obręb Szczepkowo,
- na odcinku od km 1+500 do km 1+654 drogi (rów lewostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km:
- 1+530 pod zjazdem na działkę nr ewid. 319 obręb Szczepkowo,
- 1+555 pod zjazdem na działkę nr ewid. 368 obręb Szczepkowo,
- 1+653 pod zjazdem na działki nr ewid. 365/1, 366 obręb 0053 Szczepkowo,
- na odcinku od km 2+165 do km 2+328 drogi (rów lewostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km:
- 2+187 pod zjazdem na działkę nr ewid. 173/2 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+245 pod zjazdem na działkę nr ewid. 172 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+300 pod zjazdem na działkę nr ewid. 172 obręb 0022 Kodłutowo,

2) wykonanie przepustów pod drogą gminną Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo w km 0+140, 0+732, 2+328,

3) przebudowę przepustów pod drogą gminną Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo w km 0+356, 0+435,50, 0+927, 1+136,50, 1+410,50, 2+162, 2+925,50

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.
Jednocześnie mając na uwadze normę prawna wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Płońsku, Gminy Raciąż oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies