Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu i przepustu z rur pod włączeniem drogi gminnej (ul. Olchowej) do drogi krajowej nr 10 w miejscowości Skarżyn, gm. Płońsk

(Zam: 03.12.2015 r., godz. 10.47)
RŚ.6341.56.2015
Płońsk, dnia 02.12.2015 rNa podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 20.11.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Płońsk ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, reprezentowanej przez Pana Pawła Szymańskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu i istniejącego przepustu z rur PVC Ø 40 cm, dł.=9,50 m na PVC Ø 60 cm, dł.16,00 m, pod włączeniem drogi gminnej (ul. Olchowej) do drogi krajowej nr 10 w km 448+455 SP w miejscowości Skarżyn, gmina Płońsk.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 800 –1600.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie zgromadzonych w sprawie akt.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.plZ up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies