Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przykrycie odcinka rowu i wykonanie przepustu pod drogą ul.Topolowa i odprowadzanie wód opadowych z projektowanych ulic: Topolowa, Kwiatowa, Zacisze do rowu w Baboszewie

(Zam: 07.12.2015 r., godz. 14.27)
RŚ.6341.50.2015 Płońsk, dnia 23.11.2015 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam
że w dniu 27.10.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Baboszewo z siedzibą przy ul. Warszawskiej 9A 09-130 Baboszewo postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przykrycie odcinka rowu R-C-5 oraz wykonanie przepustu pod projektowaną drogą ul. Topolowa i odprowadzanie wód opadowych z projektowanych ulic: ul. Topolowa, ul. Kwiatowa, ul. Zacisze do rowu R-C-5 w Baboszewie. Jednocześnie wskazuje na złożony charakter sprawy.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 315, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Sławomir Walczak tel. (23) 663-24-18

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies