Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – retencyjnego stawu ziemnego dla nawodnień gruntów rolnych w miejscowości Pilitowo, gm. Płońsk, pow. płoński

(Zam: 24.12.2015 r., godz. 08.56)
RŚ.6341.58.2015 Płońsk, dnia 23.12.2015 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam
że w dniu 09.12.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Wojciecha Witkowskiego, Pilitowo 34,
09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – retencyjnego stawu ziemnego dla nawodnień gruntów rolnych
i ekstensywnej hodowli ryb gatunków rodzimych na terenie działki nr ewid. 61
w miejscowości Pilitowo, gm. Płońsk, pow. płoński, woj. mazowieckie.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl


Sprawę prowadzi: Jarosław Rusztejko tel. (23) 663-24-18 wew. 208

Otrzymują:

1. Wojciech Witkowski
Pilitowo 34
09-100 Płońsk
2. Małgorzata Kasperek-Kawałek
pełnomocnik Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej
RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies