Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy w związku z ustaleniem i wypłatą odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, Sochocin

(Zam: 05.01.2016 r., godz. 13.19)
Płońsk, dnia 04.01.2016r.
GG.683.1.2015

ZAWIADOMIENIE

o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy

Na podstawie art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2013, poz. 267), Starosta Płoński uprzejmie zawiadamia, że postępowanie w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania demontażu zespołu odwadniającego zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP5,0 MPa relacji Płońsk- Uniszki Zawadzkie I na ww. nieruchomości, zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Płońskiego 24.06.2013r. GG.6821.1.4.2012., nie może być rozpatrzone w ustawowym terminie określonym w art. 35 Kpa.
Przesunięcie terminu rozpatrzenia wniosku wynika z konieczności sporządzenia operatu szacunkowego, który jest niezbędny do wydania decyzji o ustaleniu odszkodowania.

Nowy termin załatwienia sprawy ustala się do końca 31.05.2016r.


Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ- SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana Kazimierza 578
05- 126 Nieporęt
Rembelszczyzna
2. a/a (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu)

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies