Dziś jest 09 luty 2016 r., imieniny Apolonii, Cyryla
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Pytania do Starostów

Wybierz kategorię i(lub) wprowadź szukany ciąg znaków:

Formularz
Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków: brak

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Cóż, widzę, że powiat znowu OLEWA sobie Załuski. Chodzi o zgodę na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie stacji benzynowej w Załuskach, w samym środku wsi. SKANDAL! ŻADEN mieszkaniec nie został poinformowany o inwestycji i nie mógł się od tego odwołać. A tu proszę, już fundamenty wykopane, już elementy kratownicy równiutko ułożone... Nie dość, że 300 m dalej stoi już wieża, to jeszcze władze szykują nam kolejną dawkę promieniowania. WSPANIALE! Widzę, że preferują Państwo chorych na raka... No tak, co Wam po zdrowiu jakiś Załuszczan. Takie sprawy, bądźmy rozsądni, wymagają społecznych konsultacji, a przede wszystkim orientacji w terenie. NIE MAM OCHOTY mieszkać w pobliżu takiej krowy! WY naprawdę chcecie pozbyć się młodych i wykształconych ludzi, bo trudniej nimi rządzić. Mam zatem pytanie, po tak długim wywodzie... czy nie ma żadnych podstaw prawnych ani nawet LOGICZNYCH, by tego typu inwestycje były lokalizowane z dala od osiedli ludzkich, bo wg moich informacji, to starostwo wydaje na to zgodę? Ja wiem, rozwój technologii itd. ALE NA LITOŚĆ BOSKĄ, w Załuskach stoją już 3 takie wieże!
(Mieszkaniec Załusk, 02.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku spełnienia przez inwestora wymagań określonych przepisami prawa, tutejszy organ administracji nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Strony w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej zostały określone na podst. art 28 ust.2 Prawa budowlanego.

Pozdrawiam
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Tymoteusz Kędzierski

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam
Dostałam od rodziców budynek gospodarczy i działke. moje pytanie brzmi w jaki sposób przekwalifikować budynek gospodarczy na mieszkalny? Co musze po kolei zrobić?
dziekuje za odpowiedz
(Kasia, 01.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Pytanie Pani jest zbyt lakoniczne. Musielibyśmy znać więcej szczegółów, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie. Zapraszamy więc do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, przy ul. ZWM 10 w Płońsku pokój nr 245, tam urzędniik po przeprowadzeniu wywiadu udzieli pani wyczerpujacej odpowiedzi.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Zakładając iż posiadam duże podwórko, a posiadłośc znajduje sie w mieście, po opadach sniegu musze dokladnie uprzatnąć snieg. Gdy juz między chodnikiem a jezdnią nie ma miejsca na snieg to gdzie moge go wywieźć (za darmo)? Czy Płońsk posiada takie miejsca?? Bo nie jestem pewien jeśli wywioze do parku przy rzece plonce to straz miejska nie zareaguje grzywną. Dziekuje z góry.
(mieszkaniec, 21.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Na spotkaniu u Starosty, Pani Burmistrz wskazała dwa miejsca wywozu śniegu: "Rutki" i między drogą nr 7 a ul. Sienkiewicza.
W tych sprawach należy się zwracać do Straży Miejskiej tel. 602-555-246 lub Wydziału Kryzysowego Miasta tel. 501-420-122, które zostały wskazane przez władze miasta.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Znów mam pytanie dotyczące aury zimowej i walczenia z zalegającym śniegiem i gołoledzią. W jakiej kolejności są prowadzone działania, i na jakich ulicach w mieście Płońsku(konkretne przykłady)?? pozdrawiam:)
(płońszczanin, 14.01.2010 r.)

Odpowiedź:
W pierwszej kolejności sprzęt kierowany na drogi robi przejazd. Następnie poszerza drogę, tak aby mogły minąć się dwa samochody. Po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych dalej poprawia się przejazdy, a miejsca niebezpieczne posypuje się mieszanką piasku z solą. W Płońsku PZD odśnieża w pierwszej kolejności ulice wylotowe, a dalej w takiej kolejności jak występują po drodze. Są to ulice: Młodzieżowa, Warszawska od skrzyżowania z Targową do CPN, Sienkiewicza, Płocka od skrzyżowania z Kopernika do drogi Nr 10, Kopernika, Jaworskiego, ZWM od Targowej do Kolejowej, Kolejowa od Płockiej do ZWM, Grunwaldzka od Wieczorków do drogi nr 7, Kwiatowa.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Widzimy jaka mamy aure, jest sporo sniegu, i jest z nim problem, drogi sa prawie wcale nie odsniezanie, mam pytanie dotyczace jaki jest stan sprzetu odsniezajacego, ile mamy plugow i piaskarek na takim duzym terenie. z gory dziekuje:)
(płońszczanin, 11.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Drogi powiatowe objęte zimowym utrzymaniem:
- 500 km (drogi o nawierzchni bitumicznej)
- miejsca wyznaczone do posypywania 20km (są to miejsca szczególnie niebezpieczne o dużych spadkach, ulice w miastach i łuki nienomatywne z ograniczeniami prędkości.
PZD dysponuje własnym i wynajętym sprzętem:
- 2 piaskarki samochodowe
- 2 piaskarki ciągnikowe
- pługi lekkie - 8szt
- pługi średnie -5szt
- równiarka -1szt.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Witam serdecznie, mimo że piszę z sąsiedniego powiatu zadam to pytanie Panu. Jesteśmy w szerszym gronie zainteresowani wprowadzeniem zakazu używania silników spalinowych (lodzie, skutery wodne ...) na zalewie w Nowym Mieście. Nie można w spokoju odpoczywać latem, plywać żaglówką itd. Zdaje się, że są to kompetencje Starosty lub Rady Powiatu?
(odpoczywający po pracy na lonie natury, 29.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Ograniczenie lub zakaz używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów (np. napędzanych silnikami spalinowymi) na określonych akwenach stanowi kompetencje rady powiatu. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), rada powiatu, w drodze uchwały, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ograniczenia nie mogą jednak dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Przejąłem dwa lata temu część gospodarstwa rolnego moich rodziców. Obecnie chcę zrealizować inwestycję z programu "prow 2007-2013" Problem dotyczy pozwolenia wodno prawnego. Operat wodno prawny i pozwolenie wodno prawne na moje działki posiada ojciec korzystam również z jednego źródła wody. Czy na podstawie tego operatu wodno prawnego mogę dostać pozwolenie wodno prawne dla swojego gospodarstwa?
(Przeysław, 21.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Jako następca prawny, zgodnie z art. 134 ust.1 ustawy Prawo wodne, przejmuje Pan prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, które uzyskał Pański ojciec. Może się Pan zrzec uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu i wystąpić o wydanie nowego pozwolenia. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych należy dołączyć operat wodnoprawny, dokumentację hydrogeologiczną oraz opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz dokumentację hydrogeologiczną. Zakres operatu określa art. 132 ustawy Prawo wodne. Jeśli operat, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 132, może stanowić załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ul. ZWM 10 pokój. nr 244 tel. (023)663-24-18

e-mail ochronasrodowiska@powiat-plonski.pl

Pytanie: (kategoria: Inne)
Czy przy odrobinie dobrej woli urzędnika można skrócić czas na odpowiedz w zwiazku ze złożonym podaniem, które zawiera kilka pytan do kierownika wydz.architektury i skrócic czas z podanego na moje zapytanie jednego miesiąca do jednego tygodnia?? i potraktować sprawę priorytetowo.
(Marian, 26.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Oczywiście. Odpowiedź na pańskie pytania, które dotarły do naczelnika wydziału architektury w dniu 26.11.09r zostanie Panu udzielona bez zbędnej zwłoki.

Pytanie: (kategoria: Samorząd)
Proszę Pana czy jest jakiś termin ustawowy który obliguje Państwa przy załatwianiu spraw? Otóż trzeci miesiąc czekam na wyjaśnienie sprawy GG 7430/191/08/2009 nadmienię że po raz drugi proszę a więc minął już okrągły rok a sprawa nadal nie jest załatwiona. Nie wiem jak mam rozumieć tą opieszałość , czy to jest brak dobrej woli urzędników , czy trudności w poprawieniu własnych błędów.
Barbara
(Barbara, 13.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Barbaro...

W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane pocztą internetową uprzejmie wyjaśniam, iż odpowiedź na Pani wniosek z dnia 14.11.2008. (data wpływu 17.11.2008r.) została udzielona Pani w piśmie z dnia 09.12.2008r. (data odbioru 12.12.2008r.). Ponadto nadmieniam, iż wielokrotnie przedmiotowa sprawa była analizowana, a także w dniu 29.01.2009r. wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie zadane przez Panią pytania odpowiedzi udzielił Pani osobiście pracownik Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Obecnie, aby wyjść na przeciw Pani oczekiwaniom sprawa, którą wyjaśniliśmy Pani w 2008r. oraz na początku 2009r. ponownie jest analizowana. Zostały zgromadzone nowe materiały znajdujące się dotychczas w Urzędzie Gminy Sochocin, na które powoływała się Pani w paśmie z dnia 31.08.2009r.

Dodatkowo pismem z dnia 15.09.2009r. tut. urząd poprosił Panią o przedstawienie postanowienie Sadu lub sygnatury akt na które powołała się w piśmie z dnia 31.08.2009r. i do dnia dzisiejszego nie otrzymał takich informacji, a jedynie to, że postanowienie jest nieprawomocne. Biorąc powyższe na uwadze, aby jednoznacznie wyjaśnić Pani przedmiotową sprawę tut. urząd ponownie prosi o podanie sygnatury akt sadowych dot. kwestii drogi prowadzącej do Pani działki.

Jacek Dadan
Naczelnik Wydziału
Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Pytanie: (kategoria: Samorząd)
jakie ma pan imie i nazwisko
(magda, 30.10.2009 r.)

Odpowiedź:
Starostą Powiatu Płońskiego jest Jan Mączewski. Zapraszam do menu strony - link Urząd Starostwa.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies