Dziś jest 06 październik 2015 r., imieniny Artura, Fryderyki
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Pytania do Starostów

Wybierz kategorię i(lub) wprowadź szukany ciąg znaków:

Formularz
Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków: brak

Pytanie: (kategoria: Inne)
Znów mam pytanie dotyczące aury zimowej i walczenia z zalegającym śniegiem i gołoledzią. W jakiej kolejności są prowadzone działania, i na jakich ulicach w mieście Płońsku(konkretne przykłady)?? pozdrawiam:)
(płońszczanin, 14.01.2010 r.)

Odpowiedź:
W pierwszej kolejności sprzęt kierowany na drogi robi przejazd. Następnie poszerza drogę, tak aby mogły minąć się dwa samochody. Po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych dalej poprawia się przejazdy, a miejsca niebezpieczne posypuje się mieszanką piasku z solą. W Płońsku PZD odśnieża w pierwszej kolejności ulice wylotowe, a dalej w takiej kolejności jak występują po drodze. Są to ulice: Młodzieżowa, Warszawska od skrzyżowania z Targową do CPN, Sienkiewicza, Płocka od skrzyżowania z Kopernika do drogi Nr 10, Kopernika, Jaworskiego, ZWM od Targowej do Kolejowej, Kolejowa od Płockiej do ZWM, Grunwaldzka od Wieczorków do drogi nr 7, Kwiatowa.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Widzimy jaka mamy aure, jest sporo sniegu, i jest z nim problem, drogi sa prawie wcale nie odsniezanie, mam pytanie dotyczace jaki jest stan sprzetu odsniezajacego, ile mamy plugow i piaskarek na takim duzym terenie. z gory dziekuje:)
(płońszczanin, 11.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Drogi powiatowe objęte zimowym utrzymaniem:
- 500 km (drogi o nawierzchni bitumicznej)
- miejsca wyznaczone do posypywania 20km (są to miejsca szczególnie niebezpieczne o dużych spadkach, ulice w miastach i łuki nienomatywne z ograniczeniami prędkości.
PZD dysponuje własnym i wynajętym sprzętem:
- 2 piaskarki samochodowe
- 2 piaskarki ciągnikowe
- pługi lekkie - 8szt
- pługi średnie -5szt
- równiarka -1szt.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Witam serdecznie, mimo że piszę z sąsiedniego powiatu zadam to pytanie Panu. Jesteśmy w szerszym gronie zainteresowani wprowadzeniem zakazu używania silników spalinowych (lodzie, skutery wodne ...) na zalewie w Nowym Mieście. Nie można w spokoju odpoczywać latem, plywać żaglówką itd. Zdaje się, że są to kompetencje Starosty lub Rady Powiatu?
(odpoczywający po pracy na lonie natury, 29.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Ograniczenie lub zakaz używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów (np. napędzanych silnikami spalinowymi) na określonych akwenach stanowi kompetencje rady powiatu. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), rada powiatu, w drodze uchwały, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ograniczenia nie mogą jednak dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Przejąłem dwa lata temu część gospodarstwa rolnego moich rodziców. Obecnie chcę zrealizować inwestycję z programu "prow 2007-2013" Problem dotyczy pozwolenia wodno prawnego. Operat wodno prawny i pozwolenie wodno prawne na moje działki posiada ojciec korzystam również z jednego źródła wody. Czy na podstawie tego operatu wodno prawnego mogę dostać pozwolenie wodno prawne dla swojego gospodarstwa?
(Przeysław, 21.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Jako następca prawny, zgodnie z art. 134 ust.1 ustawy Prawo wodne, przejmuje Pan prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, które uzyskał Pański ojciec. Może się Pan zrzec uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu i wystąpić o wydanie nowego pozwolenia. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych należy dołączyć operat wodnoprawny, dokumentację hydrogeologiczną oraz opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz dokumentację hydrogeologiczną. Zakres operatu określa art. 132 ustawy Prawo wodne. Jeśli operat, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 132, może stanowić załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ul. ZWM 10 pokój. nr 244 tel. (023)663-24-18

e-mail ochronasrodowiska@powiat-plonski.pl

Pytanie: (kategoria: Inne)
Czy przy odrobinie dobrej woli urzędnika można skrócić czas na odpowiedz w zwiazku ze złożonym podaniem, które zawiera kilka pytan do kierownika wydz.architektury i skrócic czas z podanego na moje zapytanie jednego miesiąca do jednego tygodnia?? i potraktować sprawę priorytetowo.
(Marian, 26.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Oczywiście. Odpowiedź na pańskie pytania, które dotarły do naczelnika wydziału architektury w dniu 26.11.09r zostanie Panu udzielona bez zbędnej zwłoki.

Pytanie: (kategoria: Samorząd)
Proszę Pana czy jest jakiś termin ustawowy który obliguje Państwa przy załatwianiu spraw? Otóż trzeci miesiąc czekam na wyjaśnienie sprawy GG 7430/191/08/2009 nadmienię że po raz drugi proszę a więc minął już okrągły rok a sprawa nadal nie jest załatwiona. Nie wiem jak mam rozumieć tą opieszałość , czy to jest brak dobrej woli urzędników , czy trudności w poprawieniu własnych błędów.
Barbara
(Barbara, 13.11.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani Barbaro...

W odpowiedzi na Pani pytanie przesłane pocztą internetową uprzejmie wyjaśniam, iż odpowiedź na Pani wniosek z dnia 14.11.2008. (data wpływu 17.11.2008r.) została udzielona Pani w piśmie z dnia 09.12.2008r. (data odbioru 12.12.2008r.). Ponadto nadmieniam, iż wielokrotnie przedmiotowa sprawa była analizowana, a także w dniu 29.01.2009r. wyczerpujących odpowiedzi na wszelkie zadane przez Panią pytania odpowiedzi udzielił Pani osobiście pracownik Wydziału Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Obecnie, aby wyjść na przeciw Pani oczekiwaniom sprawa, którą wyjaśniliśmy Pani w 2008r. oraz na początku 2009r. ponownie jest analizowana. Zostały zgromadzone nowe materiały znajdujące się dotychczas w Urzędzie Gminy Sochocin, na które powoływała się Pani w paśmie z dnia 31.08.2009r.

Dodatkowo pismem z dnia 15.09.2009r. tut. urząd poprosił Panią o przedstawienie postanowienie Sadu lub sygnatury akt na które powołała się w piśmie z dnia 31.08.2009r. i do dnia dzisiejszego nie otrzymał takich informacji, a jedynie to, że postanowienie jest nieprawomocne. Biorąc powyższe na uwadze, aby jednoznacznie wyjaśnić Pani przedmiotową sprawę tut. urząd ponownie prosi o podanie sygnatury akt sadowych dot. kwestii drogi prowadzącej do Pani działki.

Jacek Dadan
Naczelnik Wydziału
Geodezji Katastru i Gospodarki Nieruchomościami.

Pytanie: (kategoria: Samorząd)
jakie ma pan imie i nazwisko
(magda, 30.10.2009 r.)

Odpowiedź:
Starostą Powiatu Płońskiego jest Jan Mączewski. Zapraszam do menu strony - link Urząd Starostwa.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Czemu na waszych stronach nie ma sprawy anoniwego listu? Dowiadujemy się różnycgh rzeczy, wiemy o innych działaniach, a dla was jakby sprawy nie było.
(Stefan, 16.09.2009 r.)

Odpowiedź:
Nie zajmujemy sie anonimami. Pan Starosta Jan Mączewski wydał oświadczenie na ten temat, które zostało opublikowane na portalu plonsk24.pl oraz w Tygodniku Ciechanowskim.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam. Chciałbym zapytać Pana kto odpowiada za zarośniętą łąkę nad Płonką przy moście kolejowym?Próbowałem ustalić właściciela w starostwie ale odsyłano mnie z wydziału do wydziału a Pan był nieuchwytny. Bardzo proszę o doprowadzenie do kultury tego terenu, tj. ścięcie trawy w której roi się od komarów. Jeśli to nie jest teren podlegający pod Wasz urząd to wystosujcie odpowiednie pismo do właściciela gruntu z prośbą o skoszenie tej trawy, to możecie uczynić. Czekam na rezultaty
(Łukasz, 26.08.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
Ponieważ teren, o którym Pan pisze jest dość rozległy i może stanowić własność Kolei Państwowych, miasta Płońsk lub osób prywatnych, prosimy o doprecyzowanie informacji i szczegółowe wskazanie terenu, o który Panu chodzi, abyśmy mogli ustalić właściciela lub jego administartora i podjąć stosowne działania.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam Pana Starostę. Jestem studentem i obecnie piszę pracę magisterską na temat rozwoju turystyki w powiecie płońskim. Mam pytanie co do instytucji, organizacji oraz stowarzyszeń które wspierają rozwój turystyki w naszym powiecie, oraz miejsca turystyki w strategii naszego powiatu? Z kim na ten temat mogę szerzej porozmawiać i zdobyć więcej informacji i materiałów do pracy?
(Adam, 31.07.2009 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie,
proponuję następujące kontakty w sprawie rozwoju turystyki w naszym powiecie:

Danuta Arcipowska MODR Poświętne, zajmuje sie agroturystyką, tel. 0 23 663 07 23
Urząd Gminy w Nowym Mieście (imprezy nad zalewem), tel. 0 23 661 10 69
Urząd Gminy w Sochocinie (izba guzika), tel. 0 23 661 80 01
na temat scieżki rowerowej Płońsk - Arcelin może pan popzrozmawiac w Starostwie z p. Aliną Braulińską - Korycką lub Piotrem Mroczkowskim, tel. 0 23 662 92 81
Miejskie Centrum Kultury w Płońsku, Stella Skopczyńska, tel. 0 23 662 22 32Stowarzyszenie Klubu Sportowo-Rowerowego LIMES w Płońsku, Sławomir Wójcik, tel. 692 657 767
Również ja mogę Panu udzielić informacji o podjętych przez powiat płoński działaniach dotyczacych rozwoju turystyki w powiecie, mój telefon 0 23 663 24 24,
pozdrawiam,
Anna Goliasz,
rzecznik prasowy

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies