Dziś jest 24 maj 2016 r., imieniny Joanny, Zuzanny
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Pytania do Starostów

Wybierz kategorię i(lub) wprowadź szukany ciąg znaków:

Formularz
Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków: brak

Pytanie: (kategoria: Inne)
Cz władze miasta Płońsk promują swoich długowiecznych mieszkanców?
(Irek, 11.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Pytanie to powinno byc skierowane do burmistrza Płońska. Nie jesteśmy kompetentni, aby na nie odpowiedzieć.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Dlaczego Starostwo nie przestrzega przepisów prawa i mimo wezwania do zwrotu nienależnie pobranych opłat w kwocie 500 zł za wydanie karty pojazdu w latach 2004/6 nie zwraca nienależnie pobranych opłat?
Jest to działanie na szkodę Starostwa, ponieważ opłaty te i tak trzeba będzie zwrócić nie tylko z odsetkami ustawowymi za zwłokę, ale też z kosztami sądowymi.
(Andrzej Cieślik, 08.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pana pytanie przesłane w dniu 01.03.2010r. Starosra Płoński informuje, iz stawiany zarzut nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie poboru opłaty za kartę pojazdu jest nieuzasadniony.
Opłata za kartę pojazdu została pobrana legalnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.08.2003r. w sprawie wysokoci opłat za kartę pojazdu (Dz. U. nr 137, poz.1310).

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Piotr Kirczuk

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam Kiedy będą wypłacane wyrównania dla nauczycieli za ubiegły rok? Dziękuję za odpowiedz.
(Ilona, 05.03.2010 r.)

Odpowiedź:
W Powiecie Płońskim nie będą wypłacane wyrównania dla nauczycieli za 2009r. gdyż, średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach prowadzonych przez Powiat Płoński, przekroczyło wymagane przez art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela średnie.

O tym czy w danej jednostce samorządu terytorialnego, za dany rok, są wypłacane, czy nie wyrównania dla nauczycieli decyduje wysokość średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a nie średnie wynagrodzenia jakie w tym roku osiągnęli poszczególni nauczyciele. Może się zdarzyć tak, że nauczyciel (lub wielu nauczycieli) nie osiągnął minimalnego średniego wynagrodzenia w r. 2009 określonego w art. 30 ust. 3 KN i nie otrzyma wyrównania.

Przy ustalaniu średnich wynagrodzeń jakie osiągnęli nauczyciele określonego stopnia awansu zawodowego sumuje się wszystkie wypłacone w tym roku składniki wynagrodzeń, z których część jest nieperiodyczna (nie comiesięczna), i dzieli się tę liczbę przez sumę etatów nauczycielskich z poszczególnych miesięcy.

Do składników, które są brane do ustalenia średniego wynagrodzenia należą:
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatki za wysługę lat,
- dodatki za pracę w porze nocnej,
- nagroda jubileuszowa,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-stka”),
- zasiłek na zagospodarowanie,
- dodatek za stopień specjalizacji zawodowej,
- dodatek funkcyjny (za sprawowanie funkcji wychowawcy klasowego, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, dyrektora, wicedyrektora lub zajmowanie innego stanowiska kierowniczego przewidzianego w statucie szkoły – np. kierownika internatu, kierownika kształcenia zawodowego),
- dodatek motywacyjny,
- dodatek za warunki pracy (występuje m.in. w szkołach specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wynosi od 10% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela),
- godziny ponadwymiarowe,
- doraźne zastępstwa,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
- odprawy emerytalne.

Przy ustalaniu liczby etatów w poszczególnych miesiącach zmniejsza się faktyczną ich liczbę poprzez nieuwzględnianie w liczbie zatrudnionych, nauczycieli pobierających zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy lub nieotrzymujących wynagrodzenia (z tytułu nieobecności w pracy).

Obliczone z uwzględnieniem tych założeń średnie wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego okazały się wyższe od minimów wymaganych przez KN. W związku z tym nie zachodzi konieczność wypłacania wyrównań dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płoński.

Pozdrawiam, Stanisław Kasiak, Dyrektor PJOPO w Płońsku

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Cóż, widzę, że powiat znowu OLEWA sobie Załuski. Chodzi o zgodę na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie stacji benzynowej w Załuskach, w samym środku wsi. SKANDAL! ŻADEN mieszkaniec nie został poinformowany o inwestycji i nie mógł się od tego odwołać. A tu proszę, już fundamenty wykopane, już elementy kratownicy równiutko ułożone... Nie dość, że 300 m dalej stoi już wieża, to jeszcze władze szykują nam kolejną dawkę promieniowania. WSPANIALE! Widzę, że preferują Państwo chorych na raka... No tak, co Wam po zdrowiu jakiś Załuszczan. Takie sprawy, bądźmy rozsądni, wymagają społecznych konsultacji, a przede wszystkim orientacji w terenie. NIE MAM OCHOTY mieszkać w pobliżu takiej krowy! WY naprawdę chcecie pozbyć się młodych i wykształconych ludzi, bo trudniej nimi rządzić. Mam zatem pytanie, po tak długim wywodzie... czy nie ma żadnych podstaw prawnych ani nawet LOGICZNYCH, by tego typu inwestycje były lokalizowane z dala od osiedli ludzkich, bo wg moich informacji, to starostwo wydaje na to zgodę? Ja wiem, rozwój technologii itd. ALE NA LITOŚĆ BOSKĄ, w Załuskach stoją już 3 takie wieże!
(Mieszkaniec Załusk, 02.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku spełnienia przez inwestora wymagań określonych przepisami prawa, tutejszy organ administracji nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Strony w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej zostały określone na podst. art 28 ust.2 Prawa budowlanego.

Pozdrawiam
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Tymoteusz Kędzierski

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam
Dostałam od rodziców budynek gospodarczy i działke. moje pytanie brzmi w jaki sposób przekwalifikować budynek gospodarczy na mieszkalny? Co musze po kolei zrobić?
dziekuje za odpowiedz
(Kasia, 01.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Pytanie Pani jest zbyt lakoniczne. Musielibyśmy znać więcej szczegółów, żeby odpowiedzieć na Pani pytanie. Zapraszamy więc do Wydziału Architektoniczno-Budowlanego, przy ul. ZWM 10 w Płońsku pokój nr 245, tam urzędniik po przeprowadzeniu wywiadu udzieli pani wyczerpujacej odpowiedzi.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Zakładając iż posiadam duże podwórko, a posiadłośc znajduje sie w mieście, po opadach sniegu musze dokladnie uprzatnąć snieg. Gdy juz między chodnikiem a jezdnią nie ma miejsca na snieg to gdzie moge go wywieźć (za darmo)? Czy Płońsk posiada takie miejsca?? Bo nie jestem pewien jeśli wywioze do parku przy rzece plonce to straz miejska nie zareaguje grzywną. Dziekuje z góry.
(mieszkaniec, 21.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Na spotkaniu u Starosty, Pani Burmistrz wskazała dwa miejsca wywozu śniegu: "Rutki" i między drogą nr 7 a ul. Sienkiewicza.
W tych sprawach należy się zwracać do Straży Miejskiej tel. 602-555-246 lub Wydziału Kryzysowego Miasta tel. 501-420-122, które zostały wskazane przez władze miasta.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Znów mam pytanie dotyczące aury zimowej i walczenia z zalegającym śniegiem i gołoledzią. W jakiej kolejności są prowadzone działania, i na jakich ulicach w mieście Płońsku(konkretne przykłady)?? pozdrawiam:)
(płońszczanin, 14.01.2010 r.)

Odpowiedź:
W pierwszej kolejności sprzęt kierowany na drogi robi przejazd. Następnie poszerza drogę, tak aby mogły minąć się dwa samochody. Po ustabilizowaniu się warunków atmosferycznych dalej poprawia się przejazdy, a miejsca niebezpieczne posypuje się mieszanką piasku z solą. W Płońsku PZD odśnieża w pierwszej kolejności ulice wylotowe, a dalej w takiej kolejności jak występują po drodze. Są to ulice: Młodzieżowa, Warszawska od skrzyżowania z Targową do CPN, Sienkiewicza, Płocka od skrzyżowania z Kopernika do drogi Nr 10, Kopernika, Jaworskiego, ZWM od Targowej do Kolejowej, Kolejowa od Płockiej do ZWM, Grunwaldzka od Wieczorków do drogi nr 7, Kwiatowa.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Widzimy jaka mamy aure, jest sporo sniegu, i jest z nim problem, drogi sa prawie wcale nie odsniezanie, mam pytanie dotyczace jaki jest stan sprzetu odsniezajacego, ile mamy plugow i piaskarek na takim duzym terenie. z gory dziekuje:)
(płońszczanin, 11.01.2010 r.)

Odpowiedź:
Drogi powiatowe objęte zimowym utrzymaniem:
- 500 km (drogi o nawierzchni bitumicznej)
- miejsca wyznaczone do posypywania 20km (są to miejsca szczególnie niebezpieczne o dużych spadkach, ulice w miastach i łuki nienomatywne z ograniczeniami prędkości.
PZD dysponuje własnym i wynajętym sprzętem:
- 2 piaskarki samochodowe
- 2 piaskarki ciągnikowe
- pługi lekkie - 8szt
- pługi średnie -5szt
- równiarka -1szt.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Witam serdecznie, mimo że piszę z sąsiedniego powiatu zadam to pytanie Panu. Jesteśmy w szerszym gronie zainteresowani wprowadzeniem zakazu używania silników spalinowych (lodzie, skutery wodne ...) na zalewie w Nowym Mieście. Nie można w spokoju odpoczywać latem, plywać żaglówką itd. Zdaje się, że są to kompetencje Starosty lub Rady Powiatu?
(odpoczywający po pracy na lonie natury, 29.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Ograniczenie lub zakaz używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów (np. napędzanych silnikami spalinowymi) na określonych akwenach stanowi kompetencje rady powiatu. Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U.z 2008 r Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami), rada powiatu, w drodze uchwały, ograniczy lub zakaże używania jednostek pływających lub niektórych ich rodzajów na określonych zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wodach płynących, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia odpowiednich warunków akustycznych na terenach przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Ograniczenia nie mogą jednak dotyczyć jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Przejąłem dwa lata temu część gospodarstwa rolnego moich rodziców. Obecnie chcę zrealizować inwestycję z programu "prow 2007-2013" Problem dotyczy pozwolenia wodno prawnego. Operat wodno prawny i pozwolenie wodno prawne na moje działki posiada ojciec korzystam również z jednego źródła wody. Czy na podstawie tego operatu wodno prawnego mogę dostać pozwolenie wodno prawne dla swojego gospodarstwa?
(Przeysław, 21.12.2009 r.)

Odpowiedź:
Jako następca prawny, zgodnie z art. 134 ust.1 ustawy Prawo wodne, przejmuje Pan prawa i obowiązki wynikające z pozwolenia wodnoprawnego, które uzyskał Pański ojciec. Może się Pan zrzec uprawnień ustalonych w tym pozwoleniu i wystąpić o wydanie nowego pozwolenia. Pozwolenie wodnoprawne wydawane jest na wniosek. Do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych należy dołączyć operat wodnoprawny, dokumentację hydrogeologiczną oraz opis zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym oraz dokumentację hydrogeologiczną. Zakres operatu określa art. 132 ustawy Prawo wodne. Jeśli operat, na podstawie którego wydano dotychczasowe pozwolenie zawiera wszystkie niezbędne elementy określone w art. 132, może stanowić załącznik do wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego.

Szczegółowe informacje może Pan uzyskać w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska ul. ZWM 10 pokój. nr 244 tel. (023)663-24-18

e-mail ochronasrodowiska@powiat-plonski.pl

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies