Dziś jest 26 październik 2014 r., imieniny Ewarysta, Lucyny
Wyszukiwarka
A A A

Pytania do Starostów

Wybierz kategorię i(lub) wprowadź szukany ciąg znaków:

Formularz
Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków: brak

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam Pana Starostę mam pytanie bowiem ukończyłam studia magisterskie z administracji publicznej i obecnie poszukuję pracy, dlatego zwaraca sie z pytaniem czy jest szansa badź jakies stanowisko pracy w Starostwie Powiatowym w Płońsku?? proszę o odpowiedz
(Emilia Nicka, 02.07.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowna Pani,
ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy w Starostwie Powiatowym w Płońsku znajdzie Pani na stronie: www. powiat-plonski.bip.org.pl

Pytanie: (kategoria: Inne)
Szanowni Państwo,
mam pytanie jak wygląda plan zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Zaborowo II i Zaborowo I.
czy można zmienić z działkę rolną na budowlaną.
(Przemysław, 01.07.2008 r.)

Odpowiedź:
Proszę skierowć to pytanie do gminy Naruszewo, w której komptencjach leży stworzenie i wprowadzanie zmian do planu zagospodarowania przestrzennego - jest to zadanie własne gminy, a nie Starostwa.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam Panie Starosto.
Jestem mieszkańcem gminy Załuski i kilka dni temu zadałem pytanie dotyczące przyszłości budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Załuskach. Kilka krotnie szukałem odpowiedzi na moje pytanie, jednak za każdym razem z negatywnym skutkiem. Wydaje mi się, że przyszłość tego obiektu nie powinna leżeć tylko w moim interesie (obiekt nieszczeje i straszy potencjalnych osadników) jako mieszkańca, ale również władz które zarządzają tym obiektem. Moje pytanie brzmi: czy w najbliższym czasie uzyskam odpowiedź na zadane pytanie o przyszłości tego budynku?
Pozdrawiam.
(Łukasz, 09.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Budynek Ośrodka Zdrowia w Załuskach jest przedmiotem rozmów prowadzonych między Gminą Załuski a Powiatem Płońskim trwajacych od ponad 1,5 roku.

W przypadku braku konsensusu do dnia 31 maja 2008r dotyczacego warunków nabycia tejże nieruchomości przez Gminę, Powiat Płoński przystapi do sprzedaży Ośrodka w trybie przetargu nieograniczonego.

Pytanie: (kategoria: Inne)
W odpowiedzi na moje pytanie na temat kart wędkarskich Pan Starosta odpowiedział, że nie ma obowiązku weryfikacji zaświadczeń do wydania ww. kart przez właściwe koła wędkarskie. W związku z tym proszę o odpowiedź, czy właściwe koło wędkarskie informuje Pana Starostę o terminie i regulaminie przeprowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz o składzie komisji egzaminacyjnej? W jaki sposób Pan Starosta weryfikuje, czy dana organizacja społeczna, która wydaje zaświadczenia o zdanym egzaminie, może wydawać takie zaświadczenia?
(Iwona, 07.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Przepisy Art. 24 Ustawy z dn. 18 kwietnia 1985r o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91 z późn. zm) nie obligują osoby ubiegającej się o kartę wędkarską do zdawania egzaminu ze znajomości zasad amatorskiego połowu i ochrony ryb na terenie swojego powiatu. W związku z powyższym bardzo trudno jest prowadzić weryfikację zaświadczeń.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Witam Panie Starosto.
Jestem mieszkańcem gminy Załuski i kilka dni temu zadałem pytanie dotyczące przyszłości budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Załuskach. Kilka krotnie szukałem odpowiedzi na moje pytanie, jednak za każdym razem z negatywnym skutkiem. Wydaje mi się, że przyszłość tego obiektu nie powinna leżeć tylko w moim interesie (obiekt nieszczeje i straszy potencjalnych osadników) jako mieszkańca, ale również władz które zarządzają tym obiektem. Moje pytanie brzmi: czy w najbliższym czasie uzyskam odpowiedź na zadane pytanie o przyszłości tego budynku?
Pozdrawiam.
(Łukasz, 05.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Bardzo proszę o cierpliwość, niebawem odpowiemy na zadane pytanie.

Pytanie: (kategoria: Inne)
W jaki sposób Pan Starosta weryfikuje zaświadczenia o zdanym egazminie wydając karte wędkarską?
(Iwona, 05.05.2008 r.)

Odpowiedź:
Osoba ubiegająca sie o kartę wędkarską musi przedstawić zaświadczenie o zdanym egzaminie wydane przez właściwe koło wędkarskie. Starostwo nie ma obowiazku weryfikacji takich zaswiadczeń i tego nie robi. Nadmieniam, ze Starostwo wydaje karty wędkarskie osobom mającym stały meldunek na terenie powiatu płońskiego.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam pana Staroste. Jestem mieszkancem miasta Raciąż i chcialbym wymienic moj dach z eternitu na inny-ekologiczny.Mam pytanie.Czy starostwo lub urzad miasta zwraca koszty zdemontowania i UTYLZACJI w/w dachu z eternitu. Pozdrawiam i czekam z niecierpliwoscią na odpowiedz.
(Pawel, 24.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Informujemy, że w budżecie Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Starostwa Powiatowego w Płońsku, na rok 2008 nie przewidziano środków na utylizację eternitu. W związku z powyższym nie jest mozliwy zwrot kosztów ani jakakolwiek dotacja na ten cel.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Panie Starosto!
Proszę o wyjaśnienie kto płaci za pojemniki na odpady segregowane tzw. "dzwony". W Załuskach ustawione były trzy pojemniki na makulaturę i dwa na szkło. Mieszkańcy Załusk mogli segregować śmieci i tam je wrzucali. W chwili obecnej nowe władze Gminy, wstawiły pojemniki na ogrodzony teren Urzędu Gminy i same segregują szkło kolorowe i białe, po 16-tej zamykając bramę.
Jeśli się nie mylę to Starostwo płaci za odbiór tych odpadów.
Mógł by Pan przez swoje służby zwrócić uwagę Panu Wójtowi z Załuski, że nie jest on sam na włościach, poza nim są mieszkańcy gminy.
(Zbigniew, 15.04.2008 r.)

Odpowiedź:
Starosta Płoński pragnie poinformować, że zakupił dla gmin powiatu płońskiego pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (tzw. dzwony), w tym dla gminy Załuski. Stosownie do ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, utrzymanie czystości i porządku w gminach należy do obowiązkowych zadań własnych gminy. To gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich utrzymania. Zatem za gospodarkę odpadami na terenie gminy odpowiada wójt a nie starosta. W związku z powyższym z problemem selektywnej zbiórki odpadów w gminie Załuski proszę skontaktować się z Pania Renatą Gryszpanowicz – Inspktorem ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy w Załuskach (tel. (23) 661-92-89).

Starosta Płoński informuje również, że Starostwo Powiatowe jedynie dofinansowuje segregacje odpadów na terenie powiatu płońskiego.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Czy zgłoszenie budowy budynku gospodarczego o powierzchni do 35 m2, które wymaga zgłoszenia do Starosty może być wysłane mailem?
(Mirosław, 01.03.2008 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie, niestety, zgłoszenie nie może być wysłane mailem. Można natomiast przesłać je do nas pocztą, a formularz zgłoszenia może pan pobrać ze strony internetowej BIP Starostwa w linku: wydział architektoniczno – budowlany. Zgłoszenie musi być podpisane przez osobę zgłaszającą.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Szanowny Panie Starosto,
Zakłady Mięsne Sochocin Spółka zoo, mimo protestu mieszkańców wsi Gutarzewo, zamierzają rozpocząć budowę rurociągu tłocznego (inwestycji) do odprowadzania ścieków do rzeki Łydyni z wylotem w miejscowości Gutarzewo,nie informując o tym zainteresowanych sprawą mieszkańców. Z uzyskanych od Wójta Gminy Sochocin informacji wynika, że Pan Starosta wydał zgodę na budowę tej inwestycji, w serwisie internetowym Starostwa nie ma zawiadomienia o postępowaniu administracyjnym w tej sprawie. Czy to oznacza, że procedura wydania pozwolenia na budowę nie wymaga postępowania administracyjnego, a jeśli nie to w jakim trybie jest wydawana i kto jest o jej wydaniu informowany, czy też zgoda na budowę powyższej inwestycji nie leży w kompetencjach Starosty Powiatu.
Serdecznie proszę o odpowiedź. Z poważaniem
(Bożena Rutkowska, 01.03.2008 r.)

Odpowiedź:
W odpowiedzi na Pani zapytanie z dnia 1.03.2008r skierowane do Starosty Płońskiego uprzejmie informujemy, że w przedmiotowej sprawie zostało wydane przez Starostę Płońskiego pozwolenie na budowę. Decyzja o pozwoleniu na budowę została wydana zgodnie z przepisami prawa materialnego, tj. ustawy z dn. 7 lipca 1994r – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 156 z 2006r, poz. 1118 z późn, zm.) oraz z zachowaniem przepisów ustawy z dn. 14 czerwca 1960r – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst Dz. U. nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późn. zm.).

Jednocześnie informujemy, że pojęcie strony w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę uregulowane zostało w art. 28 ust.2 Prawa Budowlanego.

Z upoważnienia Starosty
Mgr. inż. Tymoteusz Kędzierski
Naczelnik Wydziału Architektoniczno - Budowlanego

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies