Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Oferta inwestycyjna gminy Dzierzążnia

Oferta inwestycyjna gminy Dzierzążnia

Właściciel: Gmina Dzierzążnia

Lokalizacja nieruchomości:

• Dzierzążnia

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:


• Całkowita powierzchnia nieruchomości: 0.6800 ha
• Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków: dz. nr 7
• Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Ogólnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub przy jego braku w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:
• Brak planu zagospodarowania

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego:

Księga wieczysta: nr 17647

Rodzaj zabudowań:

budynek mieszkalny oraz zabudowania po dawnej weterynarii

Dostęp do mediów:

• Woda:
• Kanalizacja:
• Gaz:
• Prąd:

Droga dojazdowa:

Asfaltowa sąsiedztwo drogi krajowej nr10

Aktualna forma wykorzystania terenu:

Niewykorzystana

Preferowane inwestycje:

Forma zbycia:

Przetarg

Cena nieruchomości:

ogólna wartość : 198.000.00 zł ( sto dziewięćdziesiąt osiem tyś zł + obowiązujący podatek VAT )

Inne istotne informacje:

Osoba do kontaktu
Imię i Nazwisko: Aldona Kowalska
Telefon: (23)6615902
e-mail: dzialalnoscgospodarcza@dzierzaznia.pl

Właściciel: Gmina Dzierzążnia

Lokalizacja nieruchomości:

• Nowe KuciceTeren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:

• Całkowita powierzchnia nieruchomości: 0.7492 ha
• Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków: dz. nr 169/15
• Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Ogólnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub przy jego braku w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:
• Brak planu zagospodarowania

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego:

Księga wieczysta: nr 31059

Rodzaj zabudowań:

zabudowania po dawnym SKR budynki murowane oraz wiaty

Dostęp do mediów:

• Woda:
• Prąd:

Droga dojazdowa:

Asfaltowa

Aktualna forma wykorzystania terenu:

Niewykorzystana

Preferowane inwestycje:

Forma zbycia:

Przetarg

Cena nieruchomości:

ogólna wartość : 80 000.00 zł (osiemdziesiąt tyś zł + obowiązujący podatek VAT)

Inne istotne informacje:

Osoba do kontaktu
Imię i Nazwisko: Aldona Kowalska
Telefon: (23)6615902
e-mail: dzialalnoscgospodarcza@dzierzaznia.pl

Właściciel: Gmina Dzierzążnia

Lokalizacja nieruchomości:

• Nowe Kucice

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:


• Całkowita powierzchnia nieruchomości: 0.1135 ha
• Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków: dz. nr 169/13
• Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Ogólnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub przy jego braku w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:
• Brak planu zagospodarowania

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego:

Księga wieczysta: nr PL1/000 31059/5

Rodzaj zabudowań:

Dostęp do mediów:

• Woda:
• Prąd:

Droga dojazdowa:

Asfaltowa

Aktualna forma wykorzystania terenu:

Niewykorzystana

Preferowane inwestycje:

Forma zbycia:


Przetarg

Cena nieruchomości:

ogólna wartość : 10 395.00 zł (dziesięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć zł + obowiązujący podatek VAT)

Inne istotne informacje:

Osoba do kontaktu
Imię i Nazwisko: Aldona Kowalska
Telefon: (23)6615902
e-mail: dzialalnoscgospodarcza@dzierzaznia.pl
Właściciel: Gmina Dzierzążnia

Lokalizacja nieruchomości:

• Nowe Kucice

Teren i jego charakterystyka geodezyjno-prawna:


• Całkowita powierzchnia nieruchomości: 0.0573 ha
• Oznaczenie nieruchomości w ewidencji gruntów i budynków: dz. nr 169/14
• Przeznaczenie nieruchomości w Miejscowym Ogólnym Planie Zagospodarowania Przestrzennego lub przy jego braku w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego:
• Brak planu zagospodarowania

Sytuacja prawna terenu inwestycyjnego:

Księga wieczysta: nr PL1/000 31059/5

Rodzaj zabudowań:

Dostęp do mediów:


• Woda:
• Prąd:

Droga dojazdowa:

Asfaltowa

Aktualna forma wykorzystania terenu:

Niewykorzystana

Preferowane inwestycje:

Forma zbycia:

Przetarg

Cena nieruchomości:

ogólna wartość : 5 248 .00 zł (pięć tyś dwieście czterdzieści osiem zł + obowiązujący podatek VAT)

Inne istotne informacje:

Osoba do kontaktu
Imię i Nazwisko: Aldona Kowalska
Telefon: (23)6615902
e-mail: dzialalnoscgospodarcza@dzierzaznia.pl

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies