fot. P. Koper

Aktualności

plakat z napisem inclusion leader z miniaturkami zdjęć z targowiska, zabaw dzieci, strzelającego chłopca w mundurze moro.

Podsumowanie projektu Inclusion Leader

Inclusion Leader – podsumowanie projektu Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze Inspiracją do napisania projektu Inclusion-Leader była postać Stefana Czarnowskiego, wybitnego polskiego socjologa pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, jego dzieło jest naszym zasobem i drogowskazem.

po lewej stronie bukiet czerwonych tulipanów. Po prawej list z życzeniami z okazji Dnia Edukacji Narodowej następującej treści: 14 października
Dzień Edukacji Narodowej Nauczycielom oraz Pracownikom Szkół życzymy: sukcesów zawodowych, aby podejmowany aby trud był źródłem satysfakcji i uznania społecznego.
Z wyrazami szacunku
Zarząd Powiatu Płońskiego i Rada Powiatu Płońskiego.

Dzień Edukacji Narodowej

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej od Zarządu Powiatu Płońskiego i Rady Powiatu Płońskiego.

Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska i Naczelnik Oświaty Paweł Dychto stoją przy mównicy

Nagrody Starosty Płońskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13 października w Zespole Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku w ramach Dnia Edukacji Narodowej Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska wręczyła nagrody.

Stypendyści Powiatu Płońskiego wraz ze Starostą pozują do zdjęcia

44 Stypendia Starosty Płońskiego za rok 2020/2021 wręczone laureatom

Stypendia mają charakter finansowy, a ich wysokość wyniosła od 300 zł do 2000 zł. Całkowita kwota przeznaczona na ten cel wyniosła 34 900 zł.

Kalendarz wydarzeń

Powrót na początek strony