"Ada to nie wypada" - konkurs plastyczny

Starostwo Powiatowe w Płońsku organizuje konkurs plastyczny tematycznie związany z dwudziestoleciem międzywojennym, skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiat.

Ilustracja do artykułu konkurs plastyczny.jpg

Konkurs plastyczny z przymrużeniem oka, pt. „Ada, to nie wypada”

 

Regulamin

 1. Organizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Płońsku.

 2. Tematem konkursu są rysunki satyryczne lub karykatury związane z dwudziestoleciem międzywojennym, a szczególnie z okresem odzyskania przez Polskę niepodległości.

 3. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Płoński.

 4. Warunki uczestnictwa w konkursie:

 1. praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice i formie,
 2. prace konkursowe należy złożyć do dnia 6 listopada 2017 roku w Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w Wydziale Ogólno-Administracyjnym i Promocji, w pokoju 313,
 3. każdy z uczniów może złożyć tylko jedną pracę,
 4. każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę swoimi danymi: imię i nazwisko, klasa i nazwa szkoły,
 5. prace niepodpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.

5. Ocena prac

 1. jury powołane przez organizatora, spośród przekazanych prac wyłoni laureatów konkursu,
 2. kryteria oceny prac:

- zgodność z tematyką,

- estetyka pracy,

- oryginalność,

    c. po ocenie prace zostaną zwrócone autorom do szkół, w których się uczą,

    d. ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 10 listopada 2017r.

6. Autorzy zgadzają się na publikowanie zwycięskich prac i fotografii prac na wszelkich polach eksploatacji.

7. Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do:

 1. zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu.
 2. odstąpienia od organizowania konkursu bez podania przyczyny,
 3. nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości złożonych prac,
 4. rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
Powrót na początek strony