"Dostrzeż zagrożenie i reaguj"

28 marca w Sali widowiskowo-kinowej MCK w Płońsku Starostwo Powiatowe w Płońsku oraz Komenda Powiatowa Policji w Płońsku organizują konferencję pod hasłem „Dostrzeż zagrożenie i reaguj”, której celem jest wypracowanie skutecznych mechanizmów współpracy instytucji i osób odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa w szkole, ograniczenie patologii i przemocy rówieśniczej oraz uzależnień wobec narastającego zjawiska demoralizacji wśród dzieci i młodzieży szkolnej.

Ilustracja do artykułu NARKOTYKOM  I  DOPALACZOM_01.jpg

Uczestnikami konferencji będą dyrektorzy i pedagodzy szkolni z placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński i jednostki samorządowe powiatu oraz przedstawiciele instytucji i jednostek organizacyjnych powiatu zajmujących się problematyką bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej.

Powrót na początek strony