161 000 złotych dla Powiatu Płońskiego na Strefę Radości

Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy w Płońsku zyska nowe, radosne miejsce dla swoich podopiecznych. W ramach projektu, dzięki podpisanej dzisiaj (09.04.2021 r.) umowie, zrealizowany zostanie plac zabaw pod nazwą Strefa Zabawy oraz ścieżka sensoryczna czyli Strefa Doświadczania – wspólnie stworzą one zintegrowaną całość pod nazwą Strefa Radości, na które Powiat Płoński otrzyma 161 000 złotych.

grafika dotycząca dofinansowanie z Fundacji Orlen strefy radości.png

 

Zakupione zostanie wyposażenie tych przestrzeni, m.in.:

 • domek ze zjeżdżalniami,
 • huśtawka kwartet,
 • gniazdo,
 • siedzisko proste,
 • huśtawka,
 • ważka integracyjna,
 • karuzela,
 • bujak 3D,
 • piaskownica,
 • bliźniacze lustra,
 • ksylofon,
 • panel muzyczny,
 • armata powietrzna,
 • peryskop,
 • eko-memory oraz ściana do pisania.


Ze Strefy Radości korzystać będzie ponad setka podopiecznych SOSW w Płońsku, w tym: dzieci objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, dzieci przedszkolne, uczniowie klas I-VII oraz uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy.
W nowym miejscu będzie można realizować zajęcia ogólnorozwojowe organizowane przez placówkę, np.: zajęcia rewalidacyjne typu terapia integracji sensorycznej, zajęcia usprawniające motorykę małą i dużą, czy też zajęcia korekcyjno – kompensacyjne.  
Na placu odbywać się będą również zajęcia edukacyjne - rozwijające kreatywność, kompetencje emocjonalno-społeczne, wspierające rozwój fizyczny, ale także tradycyjne lekcje przyrody, biologii i fizyki, urozmaicone poprzez edukację na świeżym powietrzu.
"Bardzo się cieszę. Plac zabaw jest kontynuacją działań na terenie Ośrodka. Zarząd Powiatu, na etapie poprzedzającym realizację projektu „Strefa Radości”, przeznaczył środki na przygotowanie terenu pod planowaną inwestycję. Wykonano ogrodzenie oraz boisko, a także zagospodarowano teren zielony. Infrastruktura sportowa naszych szkół i ośrodków szkolno - wychowawczych to jeden z priorytetów naszej kadencji" - informuje Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska
"Spełniło się nasze kolejne marzenie,  już niedługo powstanie na terenie Ośrodka nowoczesny plac zabaw i ścieżka sensoryczna dla dzieci i młodzieży uczęszczających do  naszego Ośrodka.
Projekt zakłada powstanie u nas  STREFY RADOŚCI podzielonej na STREFĘ ZABAWY – plac zabaw i  STREFĘ DOŚWIADCZANIA – ścieżkę sensoryczną .  
Planowana inwestycja sprawi, że powstanie miejsce, wyposażone  kolorowe urządzenia do zabaw ruchowych,  przyjazne sprzęty zabawowe oraz naukowe tak, aby wszyscy nasi podopieczni: młodsi i starsi mogli dla siebie odnaleźć radość. Mamy nadzieję, że STREFA RADOŚCI zachęci wszystkich do aktywności fizycznej i społecznej oraz dostarczy odpowiednich bodźców  sensorycznych oraz pobudzi wyobraźnię kreatywność.
Mając na uwadze fakt, że nasi podopieczni to uczniowie z deficytami rozwojowymi i niepełnosprawnością intelektualną i najefektywniej przyswajają wiedzę poprzez polisensoryczne poznawanie świata oraz praktyczne działanie, w integracji z placem zabaw, powstanie też ścieżka sensoryczna. Będą tam odpowiednio dobrane urządzenia, które będą mądrze stymulować zmysły wzroku, słuchu, dotyku, koordynację wzrokowo-ruchową i oczywiście sferę poznawczą: umiejętność obserwowania, naśladownictwa, porównywania, kojarzenia czy wnioskowania. Zapewniam, że będzie kolorowo, atrakcyjnie i  ciekawie. Sam się nie mogę doczekać." - informuje Jacek Kostrzewa - Dyrektor SSOW w Płońsku


Strefa Radości zostanie zrealizowana dzięki darowiźnie w wysokości 161 000,00 zł przyznanej Powiatowi Płońskiemu przez Fundację Orlen w ramach realizacji projektu pn. „Strefa Radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku”.

 

 

 

Powrót na początek strony