900 000 złotych na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb

Otrzymaliśmy jako Powiat Płoński 900 000 złotych na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb o długości 2212 mb. Środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Grafika z herbem powiatu Płońskiego i napisem 900 tysięcy złotych dla powiatu Płońskiego z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w tle droga i drzewa
Prace na rozbudowę drogi powiatowej Nr 3049W Joniec - Sobieski - Kołoząb obejmą zainstalowanie ekologicznych obiektów poprawiających bezpieczeństwo na drogach w formie oświetlenia hybrydowego oraz nasadzenie drzew.
"Bardzo się cieszę z tego dofinansowania. To długo oczekiwana inwestycja, o którą wielokrotnie zabiegali mieszkańcy. Dobra infrastruktura drogowa to jeden z priorytetów Zarządu Powiatu Płońskiego. To rządowe dofinansowanie to nie tylko lepszej jakości drogi, ale również poprawa bezpieczeństwa i większy komfort dla mieszkańców, je użytkujących." - informuje Wicestarosta Krzysztof Wrzesiński
Wśród 44 projektów, które otrzymają rządowe środki, do północnego i zachodniego Mazowsza trafi blisko 33 mln złotych w tym te złożone przez samorząd Powiatu Płońskiego oraz samorząd Gminy Joniec.
Zgodnie z założeniami rządowego programu pieniądze mają być przeznaczone na inwestycje bliskie ludziom.
Gmina Joniec otrzyma łącznie 1,2 mln złotych na dwa projekty - budowę Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody w miejscowości Adamowo oraz sieci wodociągowej w Nowej Wronie.

 

Powrót na początek strony