Bezpieczne Wakacje 2019

W dniu 12.06.2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Płońskiego, któremu przewodniczyła Starosta Płoński Elżbieta Wiśniewska.

Ilustracja do artykułu bezpieczne_wakacje_0.jpg

W posiedzeniu uczestniczyli, oprócz członków „Komisji”, szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu, przedstawiciele miast i gmin powiatu.
Komisja zapoznała się z oceną stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu przedstawioną przez:
- Komendanta Powiatowego Policji insp. Jarosława Brzozowskiego,
- Z-cę Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Dariusza Brzezińskiego,
- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Krzysztofa Bielskiego,
- Powiatowego Lekarza Weterynarii Lecha Chybałę.
Do najbardziej niepokojących zagrożeń zaliczono kolizje i wypadki w ruchu drogowym.
Komendant Powiatowy Policji wystąpił z inicjatywą utworzenia Państwowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, której celem działania byłoby m.in.:
1) inicjowanie działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego;
2) upowszechnianie i promowanie zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego;
3) pozyskiwanie środków finansowych na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Inicjatywa utworzenia Powiatowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego uzyskała aprobatę Starosty Płońskiego Elżbiety Wiśniewskiej.
W dalszej części posiedzenia szefowie powiatowych służb, inspekcji i straży przedstawili stan przygotowań podległych jednostek organizacyjnych do zapewnienia bezpiecznego wypoczynku letniego w czasie wakacji w ramach akcji „Bezpieczne Wakacje 2019”.
Naczelnik T. Ignał przedstawił zadania samorządów miejskich i gminnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa na obszarach wodnych, szczególnie zwracając uwagę na te najbardziej niebezpieczne: wyrobiska pożwirowe, glinianki, stawy.
Komendant Powiatowy Policji insp. Jarosław Brzozowski zaapelował do przedstawicieli samorządów miast i gmin powiatu płońskiego o przestrzeganie procedur podczas organizowania, tak licznych w okresie wakacyjnym, imprez masowych.
Podkreślił, że to na organizatorze głównie spoczywa obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy masowej.

Powrót na początek strony