Bezpłatne szkolenie dla urzędników

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Lepsza współpraca NGO i JST. Jak to robić? - szkolenie dla urzędników i urzędniczek JST.

Grafika: Lepsza współpraca NGO i JST. Jak to robić? - szkolenie dla urzędników i urzędniczek JST
Płońsk, 11 października 2021

Federacja Rosa, Federacja Mazowia oraz Powiat Płoński zapraszają na warsztaty dla urzędników i urzędniczek współpracujących z organizacjami pozarządowymi z terenu powiatów płońskiego, nowodworskiego, płockiego, ciechanowskiego.

Zapraszamy:
- Urzędników i urzędniczki odpowiedzialnych za współpracę z organizacjami
 - Pełnomocników ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
 - Wójtów, burmistrzów, starostów mazowieckich samorządów,
Ich zastępców oraz sekretarzy gmin i miast
 - Radnych gmin, miast, powiatów oraz Radnych Sejmiku Województwa Mazowieckiego,

Szkolenie odbędzie się  11 października 2021 (poniedziałek)  w godzinach 9.00 – 15.00  w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku ul Płocka 39,  sala konferencyjna 325 II piętro.                        
Szczegóły i link rejestracyjny https://forms.gle/r14n4Sp7goFZhPAt6 w załączniku.
W razie pytań prośba o kontakt m.studzinska@mazowia.org.pl
Szkolenie jest częścią projektu Mazowiecka Koalicja na rzecz dialogu NGO-JST, który realizuje Federacja Mazowia w partnerstwie z Federacją Rosa oraz Powiatem Płońskim. Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z Funduszy EOG.

Powrót na początek strony