Grecja czeka na uczniów z Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku

W roku szkolnym 2020/21 kolejne grupy młodzieży z Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku wyjadą na zagraniczne praktyki zawodowe. Młodzież ponownie wyjedzie do Grecji. Nasz Wniosek numer: 2020-1-PL01-KA102-081020 Tytuł: "Europejski staż zawodowy dla uczniów Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku” został zatwierdzony do realizacji i otrzymał dofinansowanie z projektu "Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego” finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Zdjęcie przedstawia uczniów na tle morza z Polską i Grecką flagą.

Praktyki stażowe odbędą się w firmach, zakładach pracy, hotelach czy restauracjach. Młodzież dodatkowo realizować będzie program kulturowy umożliwiający im poznanie kraju docelowego, specyfiki, obyczajów, życia codziennego oraz ciekawych miejsc turystycznych. Chcemy poszerzyć możliwości rozwoju nauczania zawodowego, interpersonalnego uczniów i nauczycieli, podnosić ich kwalifikacje, a także poszerzać horyzonty oraz zmieniać oblicze nauczania zawodowego na terenie Powiatu Płońskiego, dzięki pracy w nowym środowisku międzynarodowym.

Udział w projekcie mobilności to szansa podniesienia jakości pracy szkoły, jako placówki oświatowej oraz nadanie jej europejskiego wymiaru. Jednym z głównych celów działalności szkoły jest poszukiwanie nowoczesnych metod, narzędzi, technik, partnerów związanych z daną branżą zawodową, w celu wykorzystania ich podczas procesu kształcenia zawodowego. Pragniemy pokazać młodzieży, jak działają struktury edukacyjne w innych krajach europejskich, by to co jest interesujące przenieść na grunt szkoły.

Po zakończeniu stażu zawodowego i zaliczeniu praktyk zawodowych uczniowie otrzymają certyfikaty Europass Mobilność, które otworzą im także drogę zawodową na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej. Poprzez doświadczenie, które zdobyliśmy w roku szkolnym 2019/20 program Erasmus+ z inną grupą młodzieży ( 60 osób – klasy o profilu: technik grafiki i poligrafii cyfrowej, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik żywienia i usług gastronomicznych) chcemy realizować również projekt w ramach programu POWER w obecnym roku szkolnym 2020/21. Młodzież wyjedzie w kwietniu 2021r. ( 40 osób – klasy o profilu: technik logistyk oraz technik żywienia i usług gastronomicznych) również do Grecji, lecz w inne jej regiony. Zespół projektowy wyznaczył sobie cele jak i harmonogram prac mając na uwadze bezpieczeństwo i realizację planu praktyk, ale również rekrutacji uczniów do kolejnego projektu.

Wszystkie rezultaty będą upowszechniane na portalach/forach internetowych, jak i na innych nośnikach promując nie tylko projekt, szkołę ale i Powiat Płoński na arenie Europejskiej. Kwota dofinansowania z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój to 72 804,00 EURO tj. 310 356,17 PLN.

Źródło: Agnieszka Urban Koordynator projektu w ramach programu POWER z ZS nr 1 w Płońsku

Powrót na początek strony