Informacja dla klientów Energetycznego Centrum S.A.

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje, że w dniu 11 września 2018 r. Energetyczne Centrum S.A. zaprzestało świadczenia usług sprzedaży energii elektrycznej swoim klientom. Osoby te będą miały zachowaną ciągłość dostaw prądu, ale w ramach tzw. sprzedaży rezerwowej ( sprzedawcą rezerwowym energii będzie wyznaczony Operator Systemu Dystrybucyjnego).

Ilustracja do artykułu energia 2.jpg

Rzecznik zwraca uwagę na konieczność zawarcia nowej umowy sprzedaży energii elektrycznej z wybranym przez siebie sprzedawcą energii, ponieważ ceny sprzedaży rezerwowej mogą być wyższe od cen dotychczasowych.

Szczegółowe informacje na stronie www.ec.net.pl

W podobnej sytuacji znajdują się też klienci Energia dla Firm S.A. , która to firma także zaprzestała świadczenia usług sprzedaży energii elektrycznej dla swoich klientów. Informacje na stronie : www.energiadlafirm.pl

Powrót na początek strony