IX sesja Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w IX sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu DSC_0118.JPG

Zapraszamy do udziału w IX sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 24 kwietnia 2019 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny na rzecz Gminy Załuski nieruchomości położonej w Załuskach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości położnej w Płońsku przy ul. L. Rutkowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które zostaną przeznaczone środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznane Powiatowi Płońskiemu zgodnie z algorytmem na 2019 rok.
 11. Przyjęcie sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Powiatu Płońskiego z organizacjami pozarządowymi w 2018
 12. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Komendy Powiatowej PSP w Płońsku za rok 2018.
 13. Przyjęcie informacji Komendy Powiatowej PSP w Płońsku: „Analiza zagrożeń Powiatu Płońskiego”.
 14. Przyjęcie informacji na temat: „Sytuacja epidemiologiczna i ocena stanu sanitarnego powiatu płońskiego za rok 2018”.
 15. Przyjęcie informacji nt.: „Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Płońskim za rok 2018.”
 16. Oświadczenia radnych.
 17. Zamknięcie sesji.

 

Powrót na początek strony