Kiedy zima nas zaskoczy

W ramach zimowego utrzymania dróg dyżury będą pełnić kierownicy poszczególnych Obwodów Drogowych w Płońsku i w Raciążu oraz inni wyznaczeni pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku

Ilustracja do artykułu zdjęcie.jpg

W ramach zimowego utrzymania dróg dyżury będą pełnić kierownicy poszczególnych Obwodów Drogowych w Płońsku i w Raciążu oraz inni wyznaczeni pracownicy Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.

W pierwszej kolejności odśnieżane są ulice powiatowe w mieście Płońsku i Raciążu oraz w terenie pozamiejskim drogi: Ojrzeń - Nowe Miasto, Płońsk – Raciąż i Ilinek - Bulkowo

Wyżej wymienione drogi zostały przyporządkowane do 4 standardu zimowego utrzymania dróg. W ramach tego standardu uszorstniona będzie nawierzchnia na ulicach w mieście Płońsk i Raciąż, na drodze Płońsk – Raciąż w m. Baboszewo i m. Mystkowo, na skrzyżowaniu z linią kolejową oraz w miejscach z ograniczeniem prędkości, na drodze Ojrzeń - Nowe Miasto w m. Nowe Miasto oraz Ilinek – Bulkowo w m. Kucice.

Pozostałe drogi powiatowe utrzymywane będą w przejezdności.

Do dyspozycji poszczególnych obwodów drogowych są:

- posypywarko- piaskarki z pługami odśnieżnymi,

- samochodowe pługi odśnieżne,

- ciągnikowe pługi odśnieżne,

- koparko-ładowarki samowyładowcze.

W miejscach trudno dostępnych odśnieżanie będzie się odbywać ręcznie.

W celu zwiększenia efektywności zimowego utrzymania dróg Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku zakupił w tym roku dwa pługi śnieżne oraz posypywarko-piaskarkę.

Prace zimowego utrzymania dróg w poszczególnych obwodach będą wykonywać pracownicy  /kierowcy, operatorzy, robotnicy/ zatrudnieni w PZD oraz pracownicy zatrudnieni na sprzęcie wynajmowanym.

Dyżury w czasie prac przy zimowym utrzymaniu dróg będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem:

- w dni powszednie w godz. 4:00 - 15:00

- w dni ustawowo wolne od pracy w  godzinach 4:00 -  12:00 z możliwością przedłużenia o czas podjęcia i wykonywania akcji zimowej.

Kontakt w sprawach zimowego utrzymania dróg:

Obwód Drogowy nr 1 w Płońsku

- tel. 23 662 20 44

Obwód Drogowy nr 2 w Raciążu

- tel. 23 679 11 11

email pzd2044@wp.pl

Powrót na początek strony