Kolejne konkursy dla organizacji pozarządowych

Do 12 grudnia 2017r. organizacje pozarządowe mogą składać oferty na konkursy z zakresu: kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2018r.

Ilustracja do artykułu NGO konkurs ofert miniat._01.jpg

Do 12 grudnia 2017r. organizacje pozarządowe mogą składać oferty na konkursy z zakresu: kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2018r.

W Starostwie Powiatowym w Płońsku, ul. Płocka 39, w kancelarii ogólnej (II piętro, pokój nr 316) można składać oferty na konkursy z zakresu: kultury fizycznej, pomocy społecznej oraz promocji i ochrony zdrowia w 2018r. Konkursy ogłosił Zarząd Powiatu Płońskiego na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Okres realizacji zadań obejmuje czas od dnia podpisania umowy do 15 grudnia 2018r. Zadania muszą być realizowane na rzecz mieszkańców powiatu płońskiego. Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Ogólno-Administracyjnym i Promocji starostwa w pok. 313, tel. (23) 662 77 64 w. 147. Cała treść ogłoszeń znajduje się na stronie internetowej powiatu w zakładce organizacje pozarządowe, na BIP-ie powiatu a także wywieszona jest na tablicy ogłoszeń w starostwie.

Powrót na początek strony