Komunikat dla interesantów

Komunikat dla interesantów w sprawie funkcjonowania Starostwa Powiatowego w Płońsku od 16 marca br. do odwołania

Ilustracja do artykułu ważne.jpg

 

 

 

Starostwo Powiatowe w Płońsku - centrala: 23 662 77 64/65/66

urzad@powiat-plonski.pl

 

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – tel. 23 662 99 52 wew. 233

 

Wydział Komunikacji i Transportu:

 • rejestracja pojazdów, wymiana dowodów rejestracyjnych – tel. 23 662 77 64 w. 115
 • wyrejestrowanie, zbycie, odbiór dowodu stałego – tel. 23 662 77 64 w. 118
 • prawa jazdy – tel. 23 662-77-64 w. 127 lub w. 123
 • transport, stacje kontroli pojazdów, ośrodki szkolenia kierowców – tel. 23 662-77-64 w. 132

 

Wydział Architektoniczno-Budowlany:

 • Wydawanie pozwoleń na budowę, przyjmowanie zgłoszeń niewymagających uzyskania pozwolenia na budowę, udostępnianie kopii dokumentów z zasobów wydziału - tel. (023) 662 11 45 w. 211, 212, 218 oraz 219.

 

Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska:

 • łowiectwo, karty wędkarskie, rejestracja łodzi, lasy (w tym zaświadczenia do aktów notarialnych) - tel. 23 662 77 64 w. 124 i w. 148
 • rekultywacja gruntów, gospodarka odpadami, hałas, geologia, spółki wodne - tel. 23 662 77 64 wew. 148

Wydział Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami:

 • sprawy z zakresu ewidencji gruntów i budynków, tj. wypisy , wyrysy i informacje z  ewidencji gruntów i budynków, wnioski w sprawie zmian w ewidencji gruntów i budynków, zaświadczenia ( dla ZUS, KRUS inne ) - 23 662-77-64 do 66 wew. 222, 223, 224, 225
 • sprawy z zakresu koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu - 23 662-77-64 do 66  238
 • sprawy z zakresu ochrony gruntów rolnych, sprawy z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów, udostępnienia i ograniczenia nieruchomości, gospodarowanie nieruchomościami Powiatu ( sprzedaż, zamiana, trwały zarząd)- 23 662-77-64 do 66 wew. 226
 • opłaty za użytkowanie wieczyste, gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa (sprzedaż, zamiana, trwały zarząd) – 23 662-77-64 do 66 wew. 227
 • wniosek o udostępnienie materiałów powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wniosek o wydanie mapy zasadniczej, wniosek o wydanie mapy ewidencji gruntów i budynków, wniosek o wydanie baz danych BDOT500, GESUT I BDSOG, odbiór uwierzytelnionych dokumentów – 23 662-77-64 do 66 230
 • zgłaszanie prac geodezyjnych i kartograficznych – 23 662-77-64 do 66 wew. 228, 229
 • składanie operatów technicznych ze zgłoszonych prac geodezyjnych i kartograficznych  - 23 662-77-64 do 66  229

 

Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych:

 23 663 24 29, 23 662-77-64 do 66 wew. 202, 203, 204, 204, 231.

 

Sekretariat – tel. 23 662 40 39 fax 23 662 38 16

 

Udzielanie porad konsumenckich – tel. 23 663 24 16

 

Obsługa rzeczy znalezionych - tel. 23 662 77 66 w. 245

 

Inspektor Ochrony Danych – tel. 23 662 77 64 w. 141

 

Powrót na początek strony