Konferencja „Zarządzanie Drogami Publicznymi w obszarze usług – drogownictwo i transport”

W dniach 19-20 października w Starostwie Powiatowym w Płońsku odbędzie się konferencja „Zarządzanie Drogami Publicznymi w obszarze usług – drogownictwo i transport”. Uczestnikami konferencji są samorządy, które zawiązały Grupę Wymiany Doświadczeń (GWD).

Ilustracja do artykułu konferencja 12.10.2017.png

W dniach 19-20 października w Starostwie Powiatowym w Płońsku odbędzie się konferencja „Zarządzanie Drogami Publicznymi w obszarze usług – drogownictwo i transport”. Uczestnikami konferencji są samorządy, które zawiązały Grupę Wymiany Doświadczeń (GWD).

GWD będzie spotykała się cyklicznie na terenie różnych jednostek samorządu terytorialnego, które zgłosiły akces do pracy w Grupie Wymiany Doświadczeń w zakresie zarządzania drogami publicznymi w ramach projektu realizowanego wspólnie przez Związek Powiatów Polskich, Związek Miast Polskich, Śląski Związek Gmin i Powiatów oraz MSWiA i GUS pn. ,,Przygotowanie koncepcji Systemu Monitoringu Usług Publicznych (SMUP)”, w ramach programu POWER 2.18. Starostwo Powiatowe w Płońsku jest gospodarzem pierwszego spotkania.

 

Program spotkania

 19.10.2017r. (czwartek) – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, II piętro s. 325:

13:30 – przedstawienie projektu SMUP,

14:30 – dyskusja na temat organizacji GWD oraz oczekiwań,

15:30 – 17:30 – dyskusja nad dotychczasowymi produktami projektu (karta obszaru usług, karty produktów) – cz. I.

 

20.10.2017r. (piątek) – sala konferencyjna Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, II piętro s. 325:

8:30-10:30 – wizyta terenowa,

10:30 – 13:00 – dyskusja nad dotychczasowymi produktami projektu (karta obszaru usług, karty produktów) – cz. II.

Powrót na początek strony